Sở GTVT thí điểm tiếp nhận hồ sơ trực tuyến 10 thủ tục từ ngày 1/7

CÔNG TÚ |

(QNO) - Tiếp tục triển khai các kế hoạch về cải cách hành chính, chuyển đổi số năm 2023, Giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) Quảng Nam ký văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tập trung tham mưu xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành, thực hiện kết nối, chia sẻ hiệu quả dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh (LGSP).

Thí điểm tiếp nhận trực tuyến hồ sơ cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (Ảnh: Xe buýt chạy tuyến Tam Kỳ - Đại Lãnh (Đại Lộc)). Ảnh: CT
Thí điểm tiếp nhận trực tuyến hồ sơ cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (Ảnh: Xe buýt chạy tuyến Tam Kỳ - Đại Lãnh (Đại Lộc)). Ảnh: CT

Sở GT-VT yêu cầu đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu dùng chung, chuyên ngành trên địa bàn tỉnh với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu LGSP. Tiếp tục theo dõi các văn bản chỉ đạo của Bộ GTVT về kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu giấy phép lái xe, đăng kiểm phương tiện để phối hợp với các sở chuyên ngành tham mưu việc kết nối, tích hợp dữ liệu, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh theo quy định.

Văn phòng Sở GTVT có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với phòng chuyên môn tổ chức đánh giá thực hiện thí điểm việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 3403 ngày 14/12/2022 của UBND tỉnh (cấp lại giấy phép xe tập lái; cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ).

Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn và các đơn vị liên quan tham mưu văn bản gửi UBND tỉnh cho phép thí điểm chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến (không tiếp nhận hồ sơ trực tiếp) và thanh toán trực tuyến (TTHC có quy định về phí, lệ phí) đối với các dịch vụ công đủ điều kiện thực hiện trực tuyến toàn trình trên Cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn/; hệ thống dịch vụ công trực tuyến vận tải đường bộ của Bộ GTVT tại địa chỉ: https://qlvt.mt.gov.vn/ và Cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Nam tại địa chỉ: https://dichvucong.quangnam.gov.vn/.

Trước mắt, tổ chức tham mưu thí điểm đối với 10 TTHC có số lượng hồ sơ phát sinh lớn. Cụ thể đổi giấy phép lái xe do ngành GTVT cấp (1 trong 25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06 của Chính phủ); cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; cấp lại giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô khi có sự thay đổi liên quan đến nội dung của giấy phép kinh doanh hoặc giấy phép kinh doanh bị thu hồi, bị tước quyền sử dụng

Cấp lại giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với trường hợp giấy phép kinh doanh bị mất, bị hỏng; cấp phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải; cấp lại phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải; đăng ký khai thác tuyến; cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ; cấp giấy phép xe tập lái; cấp lại giấy phép xe tập lái. Thời gian thực hiện thí điểm kể từ ngày 1/7/2023.

TAGS

Triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đổi giấy phép lái xe

C.T |

Sở GTVT cho biết, ngày 10/11/2022, ngành đã có thông báo về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (phạm vi toàn quốc) đổi giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Kể từ ngày 14/11/2022, các cá nhân liên quan truy cập Cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn để nộp hồ sơ đổi giấy phép lái xe (GPLX) theo quy định.