Sở Thông tin - truyền thông, Cục Thuế và huyện Duy Xuyên dẫn đầu chỉ số SIPAS 2019

T.D |

UBND tỉnh vừa công bố Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn Quảng Nam năm 2019 (SIPAS 2019).

Theo đó, Sở Thông tin - truyền thông dẫn đầu thứ hạng SIPAS 2019 (98,24%), Sở Tư pháp chiếm vị thứ cuối bảng (77,74%) của khối 16 sở, ban, ngành. Cục Thuế chiếm hạng nhất (95,16%), Công an tỉnh xếp cuối (81,98%) của khối 5 cơ quan ngành dọc. 

Khối 18 huyện, thị, thành phố: huyện Duy Xuyên chiếm vị thứ nhất (92,38%) và Đông Giang xếp cuối cùng bảng xếp hạng (65,37%).

Đây là năm thứ hai Quảng Nam công bố xếp hạng chỉ số SIPAS. So với năm 2018, Duy Xuyên và Nông Sơn đã đổi chỗ thứ hạng cho nhau. Đông Giang từ vị thứ 9 đã rơi xuống cuối bảng. Tây Giang từ vị thứ cuối đã vượt lên vị thứ 10. Chỉ có Nam Giang vẫn giữ nguyên thứ hạng 17 trong bảng xếp hạng… Riêng năm 2018, chỉ số SIPAS chỉ xếp hạng thử cho 2 sở, ngành là Sở LĐ-TB&XH (85,12%) và Sở Công Thương (83,41%). Theo đánh giá, năm nay Sở LĐ-TB&XH tăng tỷ lệ % chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (90,57%), còn Sở Công Thương bị giảm tỷ lệ (81,41%).

TAGS