Sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước cho chuyển đổi số

M.L |

(QNO) - UBND tỉnh vừa yêu cầu các sở ngành, địa phương tăng cường hiệu quả quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số sử dụng ngân sách nhà nước.

UBND tỉnh yêu cầu các sở ngành, địa phương ban hành các nghị quyết, chương trình, kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, bảo đảm việc đầu tư và sử dụng các nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước đúng nội dung, mục tiêu, tiết kiệm, hiệu quả.

Việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước cho công nghệ thông tin và triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số cần thực hiện theo quy trình, thủ tục, pháp luật hiện hành về quản lý đầu tư, ngân sách nhà nước, đấu thầu. Trong đó, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đề cao vai trò dẫn dắt chuyển đổi số của người đứng đầu. Xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, chính trị quan trọng để thường xuyên đôn đốc thực hiện.

Việc đầu tư, mua sắm cần theo nguyên tắc có người làm, có người giám sát độc lập, thực hiện kiểm tra, giám sát kịp thời ngay từ khâu lập kế hoạch, phê duyệt chủ trương, lập dự toán đến các khâu thực hiện đầu tư, mua sắm và đến khâu quyết toán.

Dự toán phải được tính đúng, đủ, đúng quy định, định mức và đơn giá của Nhà nước, phù hợp với thị trường, tuân thủ quy trình lựa chọn nhà thầu đảm bảo cạnh tranh, minh bạch; sản phẩm, dịch vụ được lựa chọn có chất lượng tốt nhất với giá cả phù hợp nhất.

Tăng cường dùng chung cơ sở hạ tầng thông tin, đồng bộ, chia sẻ, kết nối liên thông dữ liệu giữa các cơ quan để đạt mục tiêu đề ra; tránh đầu tư dàn trải, trùng lặp, chồng chéo. Hệ thống công nghệ thông tin phải bảo đảm yêu cầu an toàn thông tin theo cấp độ, phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn, tiêu chí kỹ thuật được quy định.

UBND tỉnh yêu cầu kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định của pháp luật liên quan đến đầu tư công nghệ thông tin, chuyển đổi số sử dụng ngân sách nhà nước; xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi nhũng nhiễu, vi phạm, cản trở việc quản lý, sử dụng có hiệu quả ngân sách nhà nước...

TAGS

Kiểm tra cải cách hành chính và chuyển đổi số tại Sở NN&PTNT

A.Đ |

(QNO) - Chiều qua 7.3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu dẫn đầu đoàn kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số (CĐS) của UBND tỉnh đến làm việc với Sở NN&PTNT.

Chuyển đổi số gắn xây dựng đô thị thông minh

XUÂN PHÚ |

TP.Tam Kỳ đang quyết liệt triển khai chuyển đổi số gắn với xây dựng đô thị thông minh, làm nền tảng hình thành đô thị loại I theo tinh thần Nghị quyết 08 (4.5.2021) của Tỉnh ủy.

Thành lập các đoàn kiểm tra cải cách hành chính và chuyển đổi số

M.L |

(QNO) - UBND tỉnh vừa quyết định thành lập các đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2022.

Cải cách hành chính và chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2025: Hướng đến hiệu quả, nâng vị thứ xếp hạng

HÀN GIANG - VINH ANH |

Đưa chỉ số chuyển đổi số đứng vào top 10 và chỉ số cải cách hành chính của Quảng Nam thuộc nhóm 20 tỉnh, thành dẫn đầu cả nước là mục tiêu được Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và chuyển đổi số tỉnh nhấn mạnh tại phiên họp thứ nhất được tổ chức chiều 21.2.

Quảng Nam tạo đột phá mạnh mẽ về cải cách hành chính và chuyển đổi số

VINH ANH - HÀN GIANG |

(QNO) - Chiều nay 21.2, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường cùng các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính và chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam tổ chức phiên họp thứ nhất để thông qua quy chế làm việc, thông báo phân công nhiệm vụ và kế hoạch công tác năm 2022.