Tạm hoãn kỳ thi tuyển công chức khối Đảng, Mặt trận và đoàn thể

M.L |

(QNO) - Hội đồng thi tuyển công chức năm 2019 của Tỉnh ủy vừa thông báo tạm hoãn kỳ thi tuyển công chức trong các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận và đoàn thể.

Kỳ thi này dự kiến tổ chức vào cuối tháng 3, đầu tháng 4.2020. Tuy nhiên, hiện nay do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19 nên Hội đồng thi tuyển công chức năm 2019 của Tỉnh ủy thống nhất tạm hoãn. Thời gian tổ chức kỳ thi sẽ được Hội đồng thi tuyển thông báo sau.

Các nội dung liên quan đến kỳ thi sẽ thường xuyên được cập nhật tại địa chỉ http://quangnam.dcs.vn, mục "Tổ chức", thí sinh cập nhật để biết thông tin. Mọi thông tin liên hệ gửi về cơ quan Thường trực Hội đồng thi tuyển (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam, số điện thoại 0235.3852703, 0235.3811992, 0905.914600 hoặc hộp thư điện tử, địa chỉ minhbtttphuninh@gmail.com) để được giải đáp.

TAGS