Tam Kỳ quyết liệt chuyển đổi số

TƯỜNG VY |

Cuối năm 2021, HĐND TP.Tam Kỳ đã thông qua đề án chuyển đổi số gắn với xây dựng đô thị thông minh (ĐTTM) TP.Tam Kỳ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 với nguồn kinh phí thực hiện hơn 308 tỷ đồng; trong đó nguồn tài trợ Koica (Hàn Quốc) cho dự án ĐTTM là 207 tỷ đồng, nguồn ngân sách của thành phố, xã hội hóa 101 tỷ đồng.

Quang cảnh hội thảo tham vấn hợp phần kế hoạch chiến lược vùng tỉnh Quảng Nam và quy hoạch chiến lược ĐTTM TP.Tam Kỳ. Ảnh: X.P
Quang cảnh hội thảo tham vấn hợp phần kế hoạch chiến lược vùng tỉnh Quảng Nam và quy hoạch chiến lược ĐTTM TP.Tam Kỳ. Ảnh: X.P

Theo đề án chuyển đổi số gắn với xây dựng ĐTTM, TP.Tam Kỳ xác định mục tiêu đến năm 2025 cơ bản thực hiện thành công chuyển đổi số gắn với xây dựng ĐTTM, trong đó 90% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 được cung cấp trên nền tảng số, 100% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng, 70% hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến.

Đến năm 2030 chuyển đổi số một cách đồng bộ, toàn diện trên phạm vi toàn thành phố, đưa Tam Kỳ thuộc nhóm 3 địa phương dẫn đầu cả tỉnh về chính quyền điện tử, chính quyền số.

Theo Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ - ông Bùi Ngọc Ảnh, chuyển đổi số là quyết tâm chính trị của địa phương nhằm đưa thành phố phát triển nhanh hơn gắn với xây dựng ĐTTM, làm nền tảng hình thành đô thị loại 1 như mục tiêu đề ra. Qua đó, hình thành và phát triển môi trường số an toàn, tiện ích phục vụ tối đa trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành từ thành phố đến địa phương; đồng thời phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Để thực hiện các mục tiêu đề án, thành phố tập trung triển khai App Smart Tam Kỳ; hệ thống phần mềm tổng hợp, phân tích, báo cáo số liệu thống kê chuyên ngành; hệ thống thông tin đất đai. Đây là những hạng mục đầu tiên của đề án nhằm nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, hoàn thiện nền tảng chính quyền điện tử từ thành phố đến xã, phường để hình thành nền tảng ĐTTM.

Việc triển khai chuyển đổi số, chính quyền điện tử thời gian qua được Tam Kỳ triển khai quyết liệt và đã có những bước chuyển biến rõ nét. Thành phố và các xã, phường công bố công khai 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền là 322, trong đó tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công 318 thủ tục.

Đáng chú ý, thành phố triển khai thực hiện một số mô hình như “phòng họp không giấy”, “công dân không viết”, bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực. Thành phố cũng quan tâm đến phát triển kinh tế số thể hiện qua việc hợp tác với các sàn giao dịch thương mại điện tử lớn để các sản phẩm của địa phương có cơ hội tiếp cận với khách hàng trên cả nước và đến nay có 12 sản phẩm OCOP đã được đưa lên sàn Sendo, Shopee, Tiki, Lazada như dầu phụng Bảo Tâm, bánh dừa nướng Bảo Linh...

TAGS