Tăng cường cài đặt ứng dụng Smart Quang Nam và Egov Quang Nam

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - Sở TT&TT vừa có công văn đề nghị tăng cường tuyên truyền và cài đặt ứng dụng Smart Quang Nam, Egov Quang Nam.

Hiện nay Sở TT&TT phối hợp các đối tác xây dựng cơ bản hoàn thành 2 ứng dụng dùng chung trên địa bàn, gồm ứng dụng dành cho người dân và doanh nghiệp: Smart Quang Nam; ứng dụng dành cho cán bộ, công chức, viên chức: Egov Quang Nam.

Sở TT&TT đề nghị lãnh đạo các sở, ban ngành và UBND cấp huyện, xã chỉ đạo tuyên truyền để mọi người dân và doanh nghiệp cài đặt ứng dụng Smart Quang Nam; phổ biến và chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị cài đặt ứng dụng Egov Quang Nam; thường xuyên sử dụng các ứng dụng dùng chung để xử lý công việc và đóng góp ý kiến để Sở TT&TT hoàn thiện sản phẩm.

TAGS