Tăng cường gửi, nhận văn bản điện tử để phòng chống dịch Covid-19

MỸ LINH |

(QNO) - Ngày 8.2, UBND tỉnh ban hành Công văn 783/UBND-KGVX yêu cầu các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước nhằm phòng chống dịch Covid-19.

UBND tỉnh yêu cầu thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ và tỉnh về việc tăng cường xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng. Tăng cường gửi, nhận văn bản điện tử không kèm bản giấy theo danh mục; hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm thông qua việc tiếp xúc, trao đổi, gửi, nhận văn bản giấy.

Sở Thông tin và truyền thông thường xuyên giám sát hạ tầng ứng dụng, mạng, thiết bị, máy chủ bảo mật của hệ thống quản lý văn bản và điều hành, bảo đảm các thiết bị, ứng dụng hoạt động ổn định, an toàn, an ninh thông tin, hạn chế tối đa gián đoạn trong gửi, nhận văn bản điện tử.

Đối với văn bản đã gửi điện tử trên trục liên thông văn bản quốc gia, đặc biệt là văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, hệ thống quản lý văn bản và điều hành của đơn vị gửi phải có chức năng cảnh báo kịp thời đối với các văn bản gửi lỗi, văn bản không đến được nơi nhận, các đơn vị nhận chưa nhận được văn bản để có phương án xử lý kịp thời.

Tuân thủ các quy định về thời gian gửi, nhận văn bản, cập nhật đầy đủ nội dung thông tin, bảo đảm đúng thể thức văn bản phát hành, gửi văn bản điện tử đúng thẩm quyền, văn bản phải có chữ ký số và đầy đủ thông tin xác thực chữ ký số và nội dung đính kèm, không gửi trùng lặp văn bản.

Hệ thống cảnh báo của trục liên thông văn bản quốc gia hằng ngày đã gửi thông báo về tình hình gửi, nhận văn bản điện tử của địa phương. Sở Thông tin và truyền thông chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thường xuyên theo dõi, xử lý kịp thời để bảo đảm không có văn bản gửi lỗi, không có văn bản nhận lỗi, không có văn bản tồn đọng, chưa phản hồi trạng thái trên trục liên thông văn bản quốc gia.

Sở Thông tin và truyền thông - đơn vị triển khai xây dựng Hệ thống quản lý văn bản và điều hành Q-Office, Văn phòng UBND tỉnh phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ, cơ quan, đơn vị liên quan để công tác gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước được thực hiện ổn định, liên tục, là một trong những giải pháp quan trọng trong phòng chống dịch Covid-19.

TAGS