Tăng cường sử dụng biên lai điện tử thu phí, lệ phí trong giải quyết thủ tục hành chính

A.B |

(QNO) - UBND tỉnh yêu cầu các sở ngành, địa phương tăng cường sử dụng biên lai điện tử thu phí, lệ phí trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).

Để đẩy nhanh việc áp dụng hóa đơn, biên lai điện tử vào thực hiện TTHC trên môi trường điện tử theo Nghị định số 45 (ngày 8/4/2020) của Chính phủ, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động đăng ký, triển khai sử dụng biên lai điện tử để thu phí, lệ phí các TTHC có phát sinh phí và lệ phí cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn.

Phối hợp với Sở TT-TT và đơn vị triển khai Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh sử dụng biên lai điện tử tích hợp ký số trong công tác thu phí, lệ phí giải quyết TTHC, hoàn thành chậm nhất quý III/2023.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách pháp luật thương mại, chính sách pháp luật thuế; chú trọng tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và quyền lợi khi sử dụng chứng từ, biên lai điện tử.

UBND tỉnh giao Sở TT-TT phối hợp Cục Thuế tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi, tổng hợp báo cáo định kỳ; đồng thời tham mưu, đề xuất các giải pháp triển khai đồng bộ, kịp thời nhiệm vụ sử dụng biên lai điện tử trong thu phí, lệ phí giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh.

TAGS

Quảng Nam có 8 địa phương đã chuyển giao 100% thủ tục hành chính qua bưu điện

PHƯƠNG THUẬN - VĂN TOÀN |

(QNO) - Chiều nay 24/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì cuộc họp với các cơ quan, đơn vị liên quan để nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số thời gian qua.

Trước 31/5, hoàn thành xử lý hồ sơ thủ tục hành chính đang giải quyết trễ hạn

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - Ngày 12/5, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ UBND tỉnh giao về cải cách thủ tục hành chính (TTHC) phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá

VĂN TOÀN |

(QNO) - Sáng nay 19/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính - Trưởng ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì phiên họp thứ tư về cải cách thủ tục hành chính (TTHC) gắn với chuyển đổi số và công bố chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính, chỉ số cải cách hành chính năm 2022.

Giải quyết thủ tục hành chính qua bưu chính công ích tại TP.Tam Kỳ: Chuyển giao lĩnh vực đất đai, tài nguyên và môi trường

ANH ĐÔNG |

Từ ngày 12/4, TP.Tam Kỳ chuyển giao cho bưu điện thực hiện hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai, tài nguyên và môi trường tại Trung tâm Hành chính công thành phố.