Tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính

VĂN PHIN |

(QNO) - Chiều nay 7.7, tại huyện Núi Thành, Văn phòng UBND tỉnh tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) cho hơn 200 đại biểu là lãnh đạo UBND, Văn phòng HĐND&UBND các huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn khu vực đồng bằng.

Đại biểu được truyền đạt các chuyên đề: tổng quan về nghiệp vụ kiểm soát TTHC tại địa phương; đổi mới trong thực hiện TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; giới thiệu các văn bản mới của Trung ương quy định thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, cung cấp thông tin dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng; hướng dẫn số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận, giải quyết TTHC và các chuyên đề liên quan khác.

Tại lớp tập huấn, đại biểu cũng thảo luận, trao đổi ý kiến để làm rõ hơn các chuyên đề nhằm áp dụng có hiệu quả tại địa phương.

TAGS