Tập trung mọi nguồn lực thực hiện cải cách hành chính, chuyển đổi số và triển khai Đề án 06

AN BÌNH |

(QNO) - Kết luận tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm về triển khai công tác cải cách hành chính (CCHC), chuyển đổi (CĐS) và Đề án 06 diễn ra vào ngày 25/7, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch UBND các địa phương và Ban chỉ đạo CCHC, CĐS tập trung nguồn lực, nhân lực thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Khắc phục tồn tại hạn chế, đẩy mạnh công tác CCHC và CĐS. Ảnh: C.T
Khắc phục tồn tại hạn chế, đẩy mạnh công tác CCHC và CĐS. Ảnh: C.T

Khắc phục hạn chế, đẩy mạnh CCHC và CĐS

Đánh giá chung về công tác CCHC, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh nhìn nhận có tiến bộ hơn năm trước, nhưng so với các tỉnh, thành phố trong cả nước thì tốc độ cải thiện các điểm số còn chậm. Trong lĩnh vực CCHC, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh một số điểm thành phần có tăng nhưng vị thứ xếp hạng chung năm 2022 vẫn thấp. Công tác CĐS đã triển khai quyết liệt, tích cực trên nhiều mặt nhưng nguồn lực, nhân lực để thực hiện còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ đề ra.

Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương khẩn trương củng cố, kiện toàn lại Ban chỉ đạo CCHC và CĐS trực thuộc UBND cấp huyện. Kiểm tra định kỳ hàng tháng, rà soát số lượng hồ sơ trễ hạn trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC để kịp thời báo cáo UBND cấp huyện có giải pháp chấn chỉnh, khắc phục.

Khai thác và sử dụng hiệu quả hơn các chương trình, ứng dụng Egov Quảng Nam, SMART Quảng Nam, IOC…; các ứng dụng đảm bảo tính năng theo dõi số liệu, đánh giá tiến độ giải quyết thông qua bản đồ thể chế điện tử và phục vụ vào công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Cùng với đó, tập trung khắc phục các tồn tại hiện nay để thực hiện tốt việc chuyển giao cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ BCCI đảm nhận một số công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC, đảm bảo hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và bộ phận một cửa tại các địa phương hiệu quả.

Đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền trong giải quyết TTHC. Đề ra giải pháp cụ thể đẩy mạnh, cải thiện các chỉ số cấp tỉnh: Chỉ số PAR Index, SIPAS, PAPI, PCI, thời gian đến cần tập trung giải quyết có trọng tâm theo chiều sâu. Đối với các chỉ số thành phần đã giao cho sở, ban, ngành (kể cả UBND cấp huyện) cần phân công nhiệm vụ cụ thể để giao trực tiếp lại cho các phòng, ban chuyên môn theo dõi tham mưu, tập trung sâu vào chỉ số có trọng số cao để cải thiện thứ hạng.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu sác sở, ban, ngành tập trung rà soát, bổ sung các TTHC được công bố, công khai, có sự điều chỉnh, thường xuyên cập nhập trên hệ thống và công khai minh bạch thông tin. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Kế hoạch nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh năm 2023 để tăng tỷ lệ nộp, giải quyết hồ sơ trực tuyến chú trọng vào các TTHC phát sinh nhiều hồ sơ.

Đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ, chú trọng số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực; đẩy nhanh xây dựng, hoàn thiện kho cơ sở dữ liệu dùng chung, cơ sở dữ liệu mở, cổng dịch vụ dữ liệu mở.

Các địa phương khẩn trương tổ chức phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đúng tiến độ, tập trung nhất vào năm 2024. Đẩy mạnh cải cách tài chính công, đầu tư công.

Tập trung giải quyết vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp trong các tháng cuối năm 2023. Kiểm soát việc ban hành các văn bản quy phạm pháp, khắc phục tình trạng đăng ký xây dựng văn bản quy phạm pháp luật chậm hoặc không đánh giá tác động văn bản quy phạm pháp luật trên thực tế.

Phát động phong trào thi đua CCHC và CĐS của năm 2024. Triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 17/11/2022 của Tỉnh ủy về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; nâng cao tinh thần, trách nhiệm, hiệu quả trong thực thi công vụ.

Người dân khám chữa bệnh BHYT bằng CCCD gắn chip. Ảnh: M.L
Người dân khám chữa bệnh BHYT bằng CCCD gắn chip. Ảnh: M.L

Tháo gỡ các "điểm nghẽn" trong thực hiện Đề án 06

Về triển khai Đề án 06, trong 6 tháng đầu năm 2023, Chủ tịch UBND Lê Trí Thanh đánh giá cao với những kết quả nổi bật như triển khai cài đặt và kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID (Quảng Nam xếp 28/63 tỉnh,thành phố), thực hiện thành công các mô hình điểm Đề án 06, làm sạch dữ liệu ngành Bảo hiểm xã hội để phục vụ triển khai mô hình điểm sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chíp khám chữa bệnh... Đồng chí nhấn mạnh, kết quả thực hiện Đề án 06 trong 6 tháng đầu năm có chuyển biến tốt nhưng cần thực hiện tích cực hơn nữa từ nay đến cuối năm 2023.

Nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tập trung triển khai hiệu quả 2 nhóm TTHC liên thông quan trọng gắn liền với người dân gồm đăng ký khai sinh, thường trú và cấp bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú và trợ cấp mai táng phí.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu sác sở, ngành, địa phương kiểm tra, đánh giá kết quả nhiệm vụ được phân công, tháo gỡ các vướng mắc “điểm nghẽn” trong triển khai Đề án 06 tại địa phương.

Công an tỉnh chủ trì, quyết liệt nâng cao tỷ lệ cài đặt và kích hoạt ứng dụng VNeID, phấn đấu hết năm 2023 vào nhóm 20 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước. Đồng thời, đẩy nhanh phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử của Đề án 06 vào điều hành kinh tế - xã hội và các ứng dụng khác cho người dân để người dân thực sự thấy hiệu quả của Đề án 06.

TAGS

Cải cách hành chính: Lấy sự hài lòng làm thước đo

HÀN GIANG |

Giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, Tỉnh ủy đánh giá, với việc ban hành nghị quyết về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh và chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đã tạo được chuyển biến rõ nét, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân.

Cải cách hành chính, chuyển đổi số: Muốn bứt phá, phải thay đổi

VINH ANH |

Tại hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số 6 tháng đầu năm vào sáng ngày 25/7, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đề nghị các sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ về cải cách hành chính, chuyển đổi số nhằm góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và đáp ứng nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Bồi dưỡng kiến thức cải cách hành chính

N.Đ |

(QNO) - Sáng nay 25/7, Sở Nội vụ khai giảng lớp tập huấn công tác cải cách hành chính (CCHC) và nâng cao nhận thức về cải thiện các chỉ số liên quan đến CCHC.

Chuyển đổi số: Lại tụt hạng!

ĐĂNG KHOA |

Theo dữ liệu từ Cổng thông tin điện tử Chuyển đổi số quốc gia (https://dx.gov.vn/) về xếp hạng chỉ số chuyển đổi số năm 2022 vừa được công bố với 9 chỉ số chính/98 chỉ số thành phần, tỉnh Quảng Nam xếp thứ 31/63 tỉnh, thành phố (năm 2021 xếp thứ 25); trong đó 3 trụ cột của chuyển đổi số là chính quyền số (vị thứ 30, giảm 3 bậc), kinh tế số (vị thứ 45, giảm 26 bậc) và xã hội số (vị thứ 41, giảm 22 bậc). Đáng chú ý có những chỉ số thành phần như nhận thức số, nhân lực số, kinh tế số, xã hội số xếp hạng rất thấp…

Ngành Bảo hiểm xã hội đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số

MỸ LINH |

(QNO) - Sáng nay 21/7, tại Hà Nội, BHXH Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác chuyển đổi số, thực hiện Đề án 06 của Chính phủ 6 tháng đầu năm 2023 và đánh giá kết quả thí điểm ứng dụng sinh trắc trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) và tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).

Nhiều điểm sáng về chuyển đổi số

ANH ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Chủ tịch Ủy ban Chuyển đổi số quốc gia vừa chủ trì hội nghị toàn quốc sơ kết công tác chuyển đổi số và Đề án 06. Thực hiện các nhiệm vụ đề ra, Quảng Nam đã có nhiều nỗ lực trong triển khai góp phần đạt nhiều kết quả trong công tác chuyển đổi số và Đề án 06.

Tập trung tháo gỡ “điểm nghẽn” trong triển khai Đề án 06

AN BÌNH |

(QNO) - Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 14/7, UBND tỉnh có Công văn 4607 yêu cầu các sở, ngành, địa phương và các cơ quan ngành dọc cấp tỉnh tập trung tháo gỡ các “điểm nghẽn” trong triển khai Đề án 06.

Tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu, tuyên truyền cải cách hành chính

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu, tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) năm 2023.

Thực hiện Đề án 06: Đa dạng tiện ích trong giao dịch

CÔNG ĐOAN - XUÂN HIỀN |

Song song với duy trì tiến độ cấp căn cước công dân, kích hoạt định danh điện tử, các đơn vị thực hiện Đề án 06 đang tập trung triển khai nhiều mô hình nhằm đa dạng tiện ích trong các giao dịch cho nhân dân.

Quyết liệt cải cách hành chính

TRỊNH DŨNG |

Chính quyền Quảng Nam đã quyết định tích hợp cải thiện cả 4 bộ chỉ số (PAR INDEX, SIPAS, PAPI và PCI) để kiện toàn cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh địa phương bằng những kế hoạch cụ thể.

Thực hiện Đề án 06: Vào chặng nước rút

THÀNH CÔNG |

Triển khai Đề án 06, với mục tiêu hoàn thành cài đặt, kích hoạt 728.000 tài khoản VNeID trước ngày 30/6/2023 và thu nhận hồ sơ cấp căn cước cho mọi công dân đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh trong tháng 6/2023 là nhiệm vụ nặng nề của Công an Quảng Nam. Sáng qua 16/5, Công an tỉnh tổ chức xuất quân tăng cường 30 cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị trực thuộc về cơ sở để hỗ trợ trong chặng “nước rút” này.

Tiến hành đợt kiểm tra, giám sát thực hiện Đề án 06

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - Tổ công tác Đề án 06 (Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, nhìn đến năm 2030) của tỉnh vừa ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện đề án, bắt đầu từ ngày 15/5/2023.