Tập trung tháo gỡ “điểm nghẽn” trong triển khai Đề án 06

AN BÌNH |

(QNO) - Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 14/7, UBND tỉnh có Công văn 4607 yêu cầu các sở, ngành, địa phương và các cơ quan ngành dọc cấp tỉnh tập trung tháo gỡ các “điểm nghẽn” trong triển khai Đề án 06.

Quảng Nam tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn trong triển khai Đề án 06. Ảnh: T.C
Quảng Nam tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn trong triển khai Đề án 06. Ảnh: T.C

Đẩy nhanh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC

Theo Công văn, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tập trung nguồn lực đẩy nhanh số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC. Thực hiện nghiêm việc ký số, gửi nhận văn bản và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử.

Phối hợp Sở Thông tin và truyền thông, Viễn thông Quảng Nam hoàn thiện các biểu mẫu điện tử, kết nối phần mềm chuyên dụng, chuyển đổi quy trình, thực hiện TTHC, dịch vụ công (DVC) từ phương thức truyền thống sang môi trường điện tử, hoàn thành trước tháng 9/2023.

Sau khi được HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết về giảm phí, lệ phí thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị khẩn trương trình công bố danh sách các TTHC đủ điều kiện giảm phí, lệ phí để áp dụng thực hiện (trong thời hạn 5 ngày làm việc).

Đồng thời phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông cấu hình, thiết lập mức phí đã giảm vào Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh. Công khai, niêm yết trên Cổng thông tin điện tử và tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ TTHC, tổ chức thu phí, lệ phí đảm bảo quy định.

Cùng với đó, trong tháng 7, các ngành, địa phương chủ động nghiên cứu 25 DVC thiết yếu thuộc Đề án 06 và 28 DVC theo Quyết định số 422/QĐ-TTg (ngày 4/4/2022) của Thủ tướng Chính phủ về phạm vi triển khai, cơ quan thực hiện, mức độ trực tuyến và thực trạng kết nối các DVC này với Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh hiện nay. Tổ chức tiếp nhận hồ sơ, giải quyết TTHC trực tuyến, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông đồng bộ, trích xuất dữ liệu phục vụ báo cáo định kỳ.

Khẩn trương rà soát, trình công bố danh mục TTHC đúng quy định

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh căn cứ các Quyết định công bố TTHC của bộ, ngành trung ương khẩn trương rà soát, trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố danh mục TTHC đúng thời gian quy định (chậm nhất là 10 ngày kể từ khi bộ, ngành công bố), hoàn thành trong tháng 7/2023.

Đồng thời phân công, theo dõi, kiểm tra việc cập nhật và công khai các TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh, Cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương đảm bảo thời gian quy định (5 ngày làm việc kể từ ngày ký quyết định công bố của Chủ tịch UBND tỉnh), hoàn thành trong trong 7/2023.

Xây dựng kế hoạch, phân công cụ thể các phòng, ban rà soát toàn bộ TTHC thuộc thẩm quyền quản lý (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã). Thực hiện chuẩn hóa, tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC để làm giàu kho dữ liệu, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp không phải cung cấp lại các thông tin đã có, hoàn thành trước tháng 9/2023.

Lựa chọn những dịch vụ công thiết thực, tần suất sử dụng cao gắn liền nhu cầu hằng ngày của người dân, doanh nghiệp, có đầy đủ điều kiện để cung cấp DVC trực tuyến toàn trình.

Phối hợp Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành danh mục TTHC thí điểm chỉ tiếp nhận trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC, tích hợp trên Cổng DVC quốc gia, tiến tới cung cấp các ứng dụng (App) TTHC để người dân, doanh nghiệp tương tác trực tuyến hiệu quả với chính quyền, hoàn thành trước tháng 9/2023.

Ưu tiên nguồn lực triển khai Đề án 06

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường theo dõi việc xử lý hồ sơ TTHC của các phòng, ban chuyên môn cấp huyện và UBND cấp xã trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC.

Cán bộ, công chức, viên chức giải quyết TTHC phải cung cấp kết quả giải quyết TTHC điện tử vào Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh, chỉ xác nhận hoàn thành khi hệ thống đã có kết quả giải quyết TTHC điện tử. Thực hiện trả kết quả bằng giấy đồng thời với bản điện tử vào Kho dữ liệu của cá nhân, tổ chức cho người dân và doanh nghiệp trên Cổng DVC tỉnh.

Công khai, niêm yết trên Cổng thông tin điện tử và tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ TTHC đối với các DVC trực tuyến đủ điều kiện giảm phí, lệ phí khi thực hiện trực tuyến và tổ chức thu phí, lệ phí đúng Nghị quyết của HĐND tỉnh về giảm phí, lệ phí tương ứng.

Phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông trong thực hiện cấu hình tài khoản thụ hưởng đối với các TTHC có thu phí, lệ phí khi thực hiện DVC trực tuyến. Phối hợp Viễn thông Quảng Nam tăng cường sử dụng, cấu hình biên lai điện tử trong giải quyết TTHC trên địa bàn cấp huyện, xã.

Đồng thời ưu tiên bố trí nguồn kinh phí chi thường xuyên cho việc triển khai Đề án 06 và chuyển đổi số theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành, tránh tình trạng cắt giảm kinh phí hoặc đưa vào tổng thể chi phí chi thường xuyên của các cơ quan, đơn vị làm ảnh hưởng đến tiến độ chung về chuyển đổi số.

TAGS

Thực hiện Đề án 06: Đa dạng tiện ích trong giao dịch

CÔNG ĐOAN - XUÂN HIỀN |

Song song với duy trì tiến độ cấp căn cước công dân, kích hoạt định danh điện tử, các đơn vị thực hiện Đề án 06 đang tập trung triển khai nhiều mô hình nhằm đa dạng tiện ích trong các giao dịch cho nhân dân.

Tây Giang nỗ lực thực hiện Đề án 06

HIỀN THÚY |

Đề án 06 về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” triển khai ở Tây Giang thời gian qua đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Triển khai Đề án 06 tại Hiệp Đức: Những chuyển biến tích cực

VINH ANH - MAI NHI |

Tại huyện Hiệp Đức, sau 45 ngày phát động đợt cao điểm triển khai tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt ứng dụng VNeID, kích hoạt tài khoản định danh điện tử và cấp căn cước công dân, đã ghi nhận những chuyển biến tích cực.

Thực hiện Đề án 06: Vào chặng nước rút

THÀNH CÔNG |

Triển khai Đề án 06, với mục tiêu hoàn thành cài đặt, kích hoạt 728.000 tài khoản VNeID trước ngày 30/6/2023 và thu nhận hồ sơ cấp căn cước cho mọi công dân đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh trong tháng 6/2023 là nhiệm vụ nặng nề của Công an Quảng Nam. Sáng qua 16/5, Công an tỉnh tổ chức xuất quân tăng cường 30 cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị trực thuộc về cơ sở để hỗ trợ trong chặng “nước rút” này.

Xuất quân tăng cường cho công an cơ sở thực hiện Đề án 06

T.C |

(QNO) - Sáng nay 16/5, Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ xuất quân tăng cường lực lượng hỗ trợ công an cơ sở thực hiện Đề án 06 (Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, nhìn đến năm 2030).

Tiến hành đợt kiểm tra, giám sát thực hiện Đề án 06

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - Tổ công tác Đề án 06 (Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, nhìn đến năm 2030) của tỉnh vừa ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện đề án, bắt đầu từ ngày 15/5/2023.

Triển khai Đề án 06 ở Hiệp Đức: "Đi từng ngõ, gõ từng nhà"

TÂM ĐAN - MAI NHI |

Với chủ đề “Công dân Hiệp Đức với ngày thứ Bảy chuyển đổi số”, từ ngày 14/4 - 31/7/2023, huyện Hiệp Đức triển khai đợt cao điểm tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt ứng dụng VNeID, kích hoạt tài khoản định danh điện tử và cấp căn cước công dân.

Thực hiện đề án 06 về dữ liệu dân cư: Đảm bảo dữ liệu gốc, "đúng, đủ, sạch, sống"

THÀNH CÔNG |

Hoàn thiện dữ liệu dân cư phục vụ chuyển đổi số quốc gia, các đơn vị công an từ tỉnh đến cơ sở đang nỗ lực rà soát, đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo 100% số định danh cá nhân được thông báo đến công dân.