Tây Giang tập huấn sử dụng hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính

HIỀN THÚY |

(QNO) - Ngày 17/3, UBND huyện Tây Giang phối hợp VNPT Quảng Nam tổ chức tập huấn sử dụng hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính nhằm đẩy mạnh tiến độ hợp nhất cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử.

Gần 100 học viên là cán bộ, công chức thuộc UBND huyện, cán bộ tiếp nhận và trả kết quả thuộc Bưu điện Tây Giang, công chức phụ trách tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai và LĐ-TB&XH của 10 xã được các báo cáo viên VNPT Quảng Nam truyền đạt, hướng dẫn thực hiện thao tác và sử dụng thành thạo các tính năng mới trong công tác tiếp nhận, giải quyết xử lý hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính trên hệ thống phần mềm của huyện.

Đây là hệ thống mới không chỉ giúp công tác điều hành, tác nghiệp trong hoạt động các cơ quan hành chính được thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông mà còn công khai, minh bạch cũng như tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính qua môi trường trực tuyến...

TAGS