Tham mưu ban hành định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá dịch vụ bưu chính công ích trước ngày 15/11/2023

ĐÔNG ANH |

(QNO) - Nhiều vướng mắc xung quanh việc triển khai thực Đề án triển khai cơ chế giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích (BCCI) đảm nhận một số công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo Quyết định 2114 ngày 12/8/2022 của UBND tỉnh, vừa được UBND tỉnh chỉ đạo tháo gỡ tại Thông báo số 248 ngày 15/8/2023. 

 
 Là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính công ích, Bưu điện Quảng Nam đã có nhiều nỗ lực trong triển khai thực hiện Đề án 2114. Trong ảnh: Bưu điện huyện Tây Giang phối hợp với UBND huyện khai trương Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC. Ảnh: VINH ANH

Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại cuộc họp nghe báo cáo kết quả thực hiện Đề án 2114 đánh giá, bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số chỉ tiêu trong Đề án 2114 chưa hoàn thành theo thời hạn quy định; việc thực hiện còn chưa đồng bộ giữa các địa phương; một số khó khăn, vướng mắc chưa được tháo gỡ kịp thời, giải quyết chưa dứt điểm, nhất là về định mức, nguồn kinh phí.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương thực hiện hoàn thành các mục tiêu theo Đề án 2114 và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 39 ngày 15/2/2023.

Về các kiến nghị, đề xuất, UBND tỉnh thống nhất chưa thực hiện chuyển giao đối với 14 TTHC thuộc lĩnh vực chứng thực (7 TTHC cấp huyện và 7 TTHC cấp xã) theo đề nghị của Sở Tư pháp. Thống nhất triển khai thực hiện thí điểm việc tiếp nhận một số TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính đối với đơn vị TP.Tam Kỳ.

Với những vướng mắc liên quan đến định mức, kinh phí, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đề nghị, trước ngày 15/11/2023, Sở TT-TT chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá đối với dịch vụ chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công qua dịch vụ bưu chính công ích.

Ngoài ra, Sở TT-TT chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, cơ quan, đơn vị liên quan có phương án đề xuất, tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết đối với vướng mắc của các đơn vị, địa phương đã thực hiện đấu thầu, ký kết hợp đồng thuê dịch vụ với doanh nghiệp cung ứng dịch vụ BCCI trước ngày 28/7/2023.

Đồng thời tham mưu UBND tỉnh về nguồn kinh phí chi trả liên quan đến chuyển giao TTHC lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại Bộ phận Một cửa cấp huyện cho dịch vụ BCCI đảm nhận; hoàn thành trước ngày 5/9/2023.

Sở TT-TT có văn bản hướng dẫn cụ thể quy trình thu hộ đối với phí, lệ phí trực tiếp, trực tuyến áp dụng đối với Hệ thống thông tin giải quyết TTHC mới của tỉnh để các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện thống nhất; hướng dẫn việc số hóa hồ sơ để các đơn vị triển khai thực hiện.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở LĐ-TB&XH, Sở Nội vụ và các đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu UBND tỉnh thanh toán kinh phí năm 2022 cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ BCCI. 

Sở TN&MT chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh khẩn trương hoàn thành các nội dung chuyển giao (bao gồm cả thu hộ phí, lệ phí) đối với 100% TTHC lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 18 huyện, thị xã, thành phố.

UBND TP.Tam Kỳ chủ trì, phối hợp với Sở TT-TT, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ và cơ quan đơn vị liên quan để đề xuất phương án và danh mục TTHC thực hiện thí điểm tiếp nhận không phụ thuộc vào địa giới hành chính tại Trung tâm Hành chính công thành phố và Bộ phận một cửa xã, phường; báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh tại hội nghị sơ kết việc thực hiện Đề án 2114 vào cuối năm 2023.

Thực hiện Đề án 2114, Bưu điện tỉnh đã bố trí 17 nhân viên thay thế 24 cán bộ công chức 16 sở, ban, ngành tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ảnh: VINH ANH
Thực hiện Đề án 2114, Bưu điện Quảng Nam đã bố trí 17 nhân viên thay thế 24 cán bộ công chức 16 sở, ban, ngành tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ảnh: VINH ANH

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đề nghị doanh nghiệp cung ứng dịch vụ BCCI đảm bảo về nguồn nhân lực, trang thiết bị cung ứng dịch vụ theo hợp đồng đã được ký kết với cơ quan có thẩm quyền; nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, kỹ năng cho các nhân viên hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa các cấp.

Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công) điều chỉnh lại hồ sơ đấu thầu thuê doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận một số công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh theo hướng dẫn của Sở Tài chính, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

Trước đó, tại cuộc họp ngày 5/8, đại diện Sở TT-TT, Bưu điện Quảng Nam đã báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Đề án 2114; trong đó, vướng mắc lớn nhất nằm ở kinh phí chi trả cho nhân công tham gia đề án.

Theo Bưu điện tỉnh, với lộ trình đề án đã đặt ra, Bưu điện tỉnh luôn áp lực trong việc bố trí nhân viên thực hiện nhiệm vụ tại Bộ phận một cửa, Trung tâm Hành chính công các cấp.

Bưu điện tỉnh đã cân đối, ứng trước nguồn từ Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam để thực hiện chi trả lương cho lao động, tuy nhiên đến thời điểm hiện nay Bưu điện tỉnh không còn được hỗ trợ nguồn ứng trước nên gặp khó khăn trong chi trả.

TAGS

Nhiều khó khăn trong chi trả nhân công thực hiện đề án bưu chính công ích

ĐÔNG ANH |

(QNO) – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu vừa chủ trì cuộc họp báo cáo kết quả thực hiện Đề án triển khai cơ chế giao cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận một số công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo Quyết định số 2114 ngày 12/8/2022 của UBND tỉnh (viết tắt là Đề án 2114).

Khảo sát tình hình cung ứng dịch vụ bưu chính công ích tại Hội An

QUANG HÀ |

(QNO) - Sáng 14/6, đoàn công tác của tỉnh do bà Phạm Thị Ngọc Quyên - Phó Giám đốc Sở TT-TT làm trưởng đoàn có buổi kiểm tra, khảo sát tình hình triển khai cơ chế giao doanh nghiệp cung ứng dịch bưu chính công ích (BCCI) tại TP.Hội An.

Giải quyết thủ tục hành chính qua bưu chính công ích tại TP.Tam Kỳ: Chuyển giao lĩnh vực đất đai, tài nguyên và môi trường

ANH ĐÔNG |

Từ ngày 12/4, TP.Tam Kỳ chuyển giao cho bưu điện thực hiện hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai, tài nguyên và môi trường tại Trung tâm Hành chính công thành phố.