Thăng Bình giám sát việc tiếp công dân

MINH TÂN |

Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị ở Thăng Bình tập trung phối hợp thực hiện công tác giám sát tiếp công dân, góp phần khắc phục tình trạng khiếu nại, tố cáo vượt cấp.

Các cơ quan phối hợp tiến hành giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại xã Bình Nguyên (Thăng Bình). Ảnh: M.T
Các cơ quan phối hợp tiến hành giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại xã Bình Nguyên (Thăng Bình). Ảnh: M.T

Mới đây, đoàn giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo do lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thăng Bình chủ trì đã tiến hành giám sát tại xã Bình Nguyên.

Báo cáo tại buổi giám sát, ông Nguyễn Thanh - Chủ tịch UBND xã Bình Nguyên cho biết, thời gian qua, địa phương kịp thời quán triệt, triển khai các văn bản của Đảng về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC); đồng thời thực hiện nghiêm công tác tiếp công dân định kỳ và thường xuyên theo lịch tiếp công dân của đơn vị.

UBND xã đã bố trí 1 phòng tiếp công dân tại Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ công dân, lịch tiếp công dân định kỳ được niêm yết tại trụ sở UBND xã và thông báo rộng rãi trên hệ thống đài truyền thanh xã để tạo thuận lợi cho công dân khi liên hệ.

Từ năm 2021 đến nay, xã Bình Nguyên tiếp 39 lượt, với 39 công dân; tiếp định kỳ 63 lượt tại trụ sở tiếp công dân, không có đoàn đông người mang tính chất phức tạp. Nội dung tiếp công dân chủ yếu là các tranh chấp về ranh giới đất đai. Kết quả đã tổ chức hòa giải 37/39 đơn, trong đó có 21 đơn hòa giải thành công, 8 công dân rút đơn.

Lãnh đạo Mặt trận, Thanh tra, Phòng Tư pháp và Hội Luật gia huyện Thăng Bình ký kết chương trình phối hợp. Ảnh: MT
Lãnh đạo Mặt trận, Thanh tra, Phòng Tư pháp và Hội Luật gia huyện Thăng Bình ký kết chương trình phối hợp. Ảnh: MT

Cùng với giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thăng Bình phối hợp với các cơ quan đẩy mạnh công tác hòa giải và giải quyết các mâu thuẫn tranh chấp từ cơ sở.

Ông Nguyễn Thanh Phong - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thăng Bình cho biết, hằng năm, các cơ quan phối hợp tập trung củng cố tổ hòa giải viên, ban thanh tra nhân dân ở cơ sở và tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải.

Trong 5 năm (2016 - 2021), các tổ hòa giải đã tiếp nhận và giải quyết 310 vụ việc chủ yếu liên quan đến tranh chấp đất đai; trong đó đã hòa giải thành công 203 vụ, đạt tỷ lệ 65,4%. Ban thanh tra nhân dân tổ chức giám sát 118 cuộc thanh tra liên quan đến tiếp công dân, giải quyết KNTC; qua thanh tra phát hiện và kiến nghị 24 vụ việc, đề nghị chính quyền giải quyết kịp thời.

Bà Bùi Thị Trang - Trưởng phòng Tư pháp huyện Thăng Bình cho rằng, các cơ quan cần phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền văn bản luật mà người dân quan tâm như Luật Đất đai, từ đó hạn chế việc tranh chấp đất đai, dẫn đến khiếu nại, khiếu kiện.

“Cùng với công tác tuyên truyền thì việc thành lập các tổ hòa giải trong tộc họ văn hóa sẽ góp phần giảm đáng kể tỷ lệ khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến đất đai ở cơ sở” - bà Bùi Thị Trang nhấn mạnh.

Theo ông Nguyễn Thanh Phong, công tác phối hợp phải được thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan phối hợp và theo quy định của pháp luật.

“Khi phối hợp tổ chức giám sát việc tiếp công dân, giải quyết KNTC phải đảm bảo trình tự, công khai, dân chủ theo quy định của pháp luật gắn với việc phát huy quyền làm chủ, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân. Có như vậy công tác phối hợp giữa các cơ quan trong việc phối hợp giám sát tiếp công dân, giải quyết KNTC, phản ánh, kiến nghị của công dân mới có hiệu quả” - ông Nguyễn Thanh Phong nói.

TAGS