Thăng Bình hỗ trợ thực hiện dịch vụ công trực tuyến

GIANG BIÊN |

(QNO) - UBND huyện Thăng Bình vừa ban hành kế hoạch thực hiện mô hình “Ngày thứ Năm trực tuyến trong tháng cao điểm giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4” tại trụ sở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện.

Thời gian thực hiện vào ngày thứ Năm hằng tuần trong tháng cao điểm (tháng 3, 6, 9, 12) theo Chỉ thị số 04 ngày 1.3.2022 của UBND tỉnh, bắt đầu từ thứ Năm tuần đầu tiên khi trụ sở mới Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Thăng Bình đi vào hoạt động (dự kiến cuối tháng 3.2022).

Huyện Thăng Bình giao Huyện đoàn thành lập “Tổ xung kích hỗ trợ thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4”. Phân công thành viên trong tổ định kỳ trực tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện để tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến.

Mô hình góp phần tiết kiệm chi phí, thời gian và hạn chế tối đa việc trực tiếp đến cơ quan hành chính khi không cần thiết; phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ trẻ trong cải cách hành chính; góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ.

TAGS