Thành lập Tổ giúp việc triển khai cung cấp dịch vụ công

A.B |

(QNO) - Ngày 6.8, Tổ công tác triển khai cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến lên mức 4 ban hành quyết định thành lập Tổ giúp việc triển khai kế hoạch cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 năm 2021.

Tổ giúp việc gồm 90 thành viên do Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông làm tổ trưởng, 1 tổ phó và 88 tổ viên là đại diện lãnh đạo văn phòng, phòng tổ chức - hành chính, phòng có chức năng phụ trách công tác kiểm soát thủ tục hành chính, công chức làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính của các sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Tổ giúp việc có nhiệm vụ giúp Tổ công tác (thành lập tại Quyết định số 2060 ngày 26.7.2021 của UBND tỉnh) và thủ trưởng cơ quan, đơn vị triển khai kế hoạch cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 năm 2021.

TAGS

Nâng tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: Yêu cầu cấp bách, không thể trì hoãn

TÂM ĐAN (thực hiện) |

Thời gian qua, dịch vụ công (DVC) trực tuyến mức độ 4 do tỉnh cung cấp đạt tỷ lệ thấp, chất lượng chưa cao, trong khi đây là chỉ tiêu quan trọng nhất của phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số. Xung quanh nội dung này, phóng viên Báo Quảng Nam có cuộc trao đổi với ông Phạm Hồng Quảng - Giám đốc Sở Thông tin - truyền thông (TT-TT) về những vấn đề liên quan.

Thực hiện nhiệm vụ về cung cấp dịch vụ công trực tuyến

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu các sở, ban ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nhiệm vụ về cung cấp dịch vụ công (DVC) trực tuyến và cơ chế một cửa tại các nghị quyết của Chính phủ.

Triển khai rà soát dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

CHÂU NỮ |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành công văn yêu cầu các sở, ban ngành và UBND cấp huyện rà soát dịch vụ công (DVC) trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và danh mục DVC đã tích hợp trên Cổng DVC quốc gia đến thời điểm 31.3.2021, báo cáo UBND tỉnh chậm nhất đến ngày 2.4.2021.