Thị trấn Trà My ra mắt 6 Tổ công nghệ cộng đồng

THANH TÙNG |

UBND thị trấn Trà My (huyện Bắc Trà My) vừa ra mắt Tổ công nghệ cộng đồng ở 6 tổ dân phố trên địa bàn thị trấn Trà My.

 

Cụ thể, UBND thị trấn Trà My ra mắt Tổ công nghệ cộng đồng tại 6 tổ dân phố Mậu Cà, Đàng Bộ, Trung Thị, Đồng Bàu, Đồng Trường và Trấn Dương. Mỗi Tổ công nghệ cộng đồng gồm 6 thành viên, là cán bộ, công chức thị trấn phụ trách các tổ dân phố, tổ trưởng tổ dân phố, đại diện chi đoàn thanh niên và hội phụ nữ tổ dân phố.

Các Tổ công nghệ cộng đồng ra đời với mục đích hỗ trợ, hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng các ứng dụng công nghệ số như: Smart Quảng Nam, Bắc Trà My Smart, dịch vụ hành chính công, PC-Covid…; tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến cho người dân về việc sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về việc sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, các phần mềm công nghệ số dùng chung của tỉnh, huyện, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số tại địa phương…

TAGS