Tiếp nhận, trả kết quả 386.814 hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích

TÂM ĐAN |

(QNO) - Chiều nay 2.12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết Đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh theo Quyết định 143 của UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VINH ANH
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VINH ANH

Thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích, trong năm 2019 và 2020, Bưu điện tỉnh đã tiếp nhận TTHC và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích là 386.814 hồ sơ.

Qua rà soát có 1.996 TTHC được thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích. Một số TTHC phát sinh nhiều qua bưu chính công ích như cấp phiếu lý lịch tư pháp (11.595 hồ sơ), đổi giấy phép lái xe (41.404 hồ sơ).

Ngoài ra, từ năm 2019, Bưu điện tỉnh đã triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC ở cả 3 cấp (tỉnh, huyện, xã). Bưu điện tỉnh đã bố trí 20 nhân viên tại Trung tâm Hành chính công tỉnh (thu hộ lệ phí, trả kết quả, thay thế cán bộ sở, ngành tiếp nhận hồ sơ) và 9 bộ phận một cửa cấp huyện, chuyển một cửa 6 xã qua bưu điện.

Đại diện các Sở, ban ngành phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: VINH ANH
Đại diện các sở, ban ngành phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: VINH ANH

Ở cấp huyện, bưu điện đã bố trí nhân viên hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận một cửa của 16/18 huyện, thị xã, thành phố. Hiện nay, UBND huyện Phú Ninh đã chuyển giao TTHC ở 4 lĩnh vực, UBND TP.Hội An chuyển giao 5 lĩnh vực cho nhân viên bưu điện tiếp nhận tại bộ phận một cửa cấp huyện.

Toàn tỉnh có 6 xã phối hợp và phân công cán bộ UBND xã đến bộ phận một cửa của bưu điện để thực hiện chấp nhận hồ sơ, TTHC cho công dân. Xã Bình Triều (Thăng Bình) chuyển nguyên bộ phận một cửa sang bưu điện; các xã Duy Vinh (Duy Xuyên), Đại Hồng (Đại Lộc), Tam Lộc (Phú Ninh), Quế Lộc (Nông Sơn) đã chuyển mỗi xã 1 công chức sang bưu điện.

Bưu điện tỉnh đề nghị các sở, ban ngành, địa phương tiếp tục hỗ trợ tuyên truyền việc tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. Đồng thời đề xuất thực hiện thu hộ phí, lệ phí tại bộ phận một cửa cấp huyện; mở rộng tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC tại tất cả điểm phục vụ bưu điện; rà soát TTHC phát sinh nhiều, đơn giản chuyển giao bưu điện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC theo từng giai đoạn, lộ trình…

TAGS

Bưu điện tỉnh vận chuyển miễn phí gạo cứu trợ đến Bắc Trà My, Nam Trà My

AN BÌNH |

(QNO) - Ngày 1.11, Bưu điện tỉnh vận chuyển miễn phí hơn 1 tấn gạo cứu trợ của các tổ chức xã hội lên huyện Bắc Trà My, Nam Trà My để chuyển kịp thời đến nhân dân các xã bị cô lập, gặp nhiều khó khăn do bão số 9.

Giải quyết hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp qua bưu điện

CHÂU NỮ |

Thực hiện quyết định của UBND tỉnh về việc cách ly xã hội đối với một số địa phương trong tỉnh theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, đến hết ngày 14.8, Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Nam tạm dừng giải quyết hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp ở văn phòng khu vực bắc Quảng Nam tại Quế Sơn và Điện Bàn. 

Ngành bưu điện nỗ lực chi trả tại nhà nhanh chóng

ĐOÀN ĐẠO - HỒ QUÂN |

(QNO) - Theo kế hoạch đến 20.5, có khoảng 24.000 đối tượng nhận chế độ trợ cấp người có công, BHXH, lương hưu, bảo trợ xã hội trong toàn tỉnh sẽ được chi trả tại nhà. Bằng nỗ lực của ngành bưu điện, công tác này đến nay đã cơ bản hoàn thành sớm hơn dự kiến.

Tiếp nhận hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp qua bưu điện và giao dịch điện tử

D.LỆ |

(QNO) - Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh vừa có thông báo về việc tạm dừng giao dịch trực tiếp hồ sơ giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tại trung tâm.

Phát triển hệ thống điểm bưu điện văn hóa xã: Nhiều khó khăn

HOÀNG LIÊN |

Đề án “Phát triển hệ thống điểm bưu điện văn hóa xã đảm bảo cung cấp thông tin cộng đồng phục vụ xây dựng nông thôn mới đến năm 2020”, giai đoạn 2015 - 2019 bước đầu đạt được kết quả nhưng việc duy trì và phát triển hệ thống này lại gặp khó.