Tinh giản biên chế 185 trường hợp trong đợt II năm 2022

A.B |

(QNO) - UBND tỉnh có Quyết định 1717 (ngày 28.6.2022) phê duyệt danh sách cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tinh giản biên chế đợt II năm 2022.

Theo Quyết định, có 185 người trong danh sách tinh giản biên chế đợt này, trong đó có 179 người nghỉ hưu trước tuổi và 5 người thôi việc ngay.

Tổng dự toán kinh phí thực hiện tinh giản biên chế đợt II gần 30,69 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí thực hiện chế độ hưu trước tuổi hơn 29,68 tỷ đồng và hơn 1 tỷ đồng thực hiện chế độ thôi việc ngay.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ kiểm tra, rà soát và chịu trách nhiệm về điều kiện, tiêu chuẩn của 185 trường hợp được xét tinh giản biên chế đợt II năm 2022. Đồng thời thông báo cơ quan, đơn vị, địa phương có cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tinh giản biên chế, thực hiện các thủ tục về nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc ngay theo quy định.

TAGS

Cấp bổ sung hơn 21 tỷ đồng để các địa phương thực hiện tinh giản biên chế

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 1587 về việc bổ sung kinh phí cho các địa phương để thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 108, Nghị định 113 và Nghị định 143 của Chính phủ.

Thực hiện tinh giản biên chế có trọng tâm, trọng điểm

MỸ LINH |

(QNO) - Tỉnh ủy vừa có Công văn số 889 yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị liên quan tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tốt một số nội dung trọng tâm theo Kết luận số 28 (ngày 21.2.2022) của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC).

Quảng Nam thực hiện vượt mục tiêu tinh giản biên chế

CHÂU NỮ |

Báo cáo kết quả tinh giản biên chế giai đoạn 2016 - 2021 của UBND tỉnh cho biết, đến năm 2021 Quảng Nam giảm được 10,8% biên chế công chức và 11,6% biên chế viên chức sự nghiệp so với năm 2015. 

Tiếp tục tinh giản biên chế 391 trường hợp

T.S |

Ngày 30.6, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1787 phê duyệt danh sách tinh giản biên chế (đợt 2 năm 2021) gồm 370 người thuộc diện nghỉ hưu trước tuổi và 21 người thôi việc ngay. Theo đó, bố trí kinh phí thực hiện chế độ hưu trước tuổi tổng số tiền hơn 67,357 tỷ đồng; kinh phí thực hiện chế độ thôi việc ngay hơn 3,532 tỷ đồng.