Triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số theo chương trình hợp tác với FPT

CHÂU NỮ |

Nhằm cụ thể hóa thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số (CĐS) tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025 giữa UBND tỉnh và Công ty CP FPT, UBND tỉnh vừa yêu cầu các tổ công tác CĐS của tỉnh thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, Tổ công tác về chính quyền số có nhiệm vụ xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành Bộ chỉ số đánh giá CĐS của các sở ban ngành, UBND cấp huyện và hệ thống thông tin đánh giá chỉ số CĐS cấp tỉnh; tổ chức triển khai thí điểm thành lập tổ công nghệ cộng đồng cấp thôn, khối phố; hướng dẫn triển khai kế hoạch CĐS cấp xã năm 2022.

Tổ công tác về truyền thông số thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 986 (ngày 22.2) của UBND tỉnh về truyền thông nâng cao nhận thức về CĐS tỉnh Quảng Nam năm 2022.

Tổ công tác về hạ tầng số tổ chức rà soát, đánh giá hạ tầng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước; xây dựng các dự án, kế hoạch nâng cấp, phát triển hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ CĐS. Tổ công tác về đào tạo nhận thức CĐS tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch đào tạo CĐS cho cán bộ công chức, viên chức các sở ban ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

Tổ công tác về kinh tế số tổ chức hội thảo về CĐS, phát triển kinh tế số, doanh nghiệp số; tổ chức chương trình giúp doanh nghiệp và hộ gia đình bán sản phẩm thông qua nền tảng thương mại điện tử.

Đồng thời thúc đẩy phát triển thương mại điện tử trên sàn Sendo; triển khai hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc tư vấn CĐS, lộ trình CĐS phù hợp và triển khai các ứng dụng CĐS; cung cấp giải pháp CĐS cho quản trị doanh nghiệp. Tổ công tác về xã hội số triển khai các hoạt động CĐS trong lĩnh vực y tế, giáo dục, lao động, việc làm, phát triển thương mại điện tử, thanh toán trực tuyến, du lịch…

TAGS