Triển khai cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4

AN BÌNH |

(QNO) - Ngày 20.7, UBND tỉnh ban hành Công văn 4516 yêu cầu khẩn trương hoàn thành kế hoạch cung cấp 100% dịch vụ công (DVC) trực tuyến đủ điều kiện lên mức độ 4 năm 2021.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chặt chẽ với Văn phòng UBND tỉnh để đưa tối đa các thủ tục hành chính (TTHC) đủ điều kiện lên DVC trực tuyến mức độ 4. Đồng thời ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào giải quyết TTHC; chỉ đạo bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ trực tuyến do người dân, doanh nghiệp gửi đến Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh để xử lý, hoàn thành trong tháng 7.2021.

Tiếp tục nghiên cứu, vận dụng nội dung hướng dẫn của Bộ Thông tin và truyền thông, phối hợp với Sở Thông tin và truyền thông hoàn thành việc nâng cấp các DVC lên mức độ 4. Tổ chức kiểm thử từng DVC trước khi công bố, chính thức đưa vào sử dụng theo quy định, hoàn thành trước ngày 1.9.2021.

Sở Thông tin và truyền thông tổng hợp danh sách DVC đủ điều kiện lên mức độ 4 đến thời điểm hiện tại gửi về Văn phòng UBND tỉnh để rà soát trình UBND tỉnh phê duyệt. Khẩn trương thành lập tổ giúp việc để giúp tổ công tác và các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ triển khai nhiệm vụ.

Chủ trì xây dựng, nâng cấp các TTHC được phê duyệt lên DVC trực tuyến mức độ 4, hoàn thành trước ngày 1.9.2021. Tổ chức kiểm thử, nâng cấp, hoàn thiện Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh để thuận tiện cho cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận, giải quyết TTHC, người dân, doanh nghiệp khai thác sử dụng DVC trực tuyến được thuận lợi.

Liên thông, tích hợp nhóm các DVC lĩnh vực hộ tịch, đăng ký kinh doanh, cấp giấy phép lái xe, thu phí, thuế về đất đai, thông tin quy hoạch về xây dựng... theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ vào Cổng DVC quốc gia để kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành theo đúng quy định.

TAGS