Triển khai đề án thí điểm Tổng đài thông tin dịch vụ công 1022

BẢO LÂM |

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch về đề án thí điểm thành lập Tổng đài thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Quảng Nam với những nội dung cụ thể và giao các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện.

Trong đó, Trung tâm Phục vụ hành chính công (Văn phòng UBND tỉnh) chủ trì giám sát, thẩm tra tình hình tiếp nhận, hướng dẫn và kết quả giải quyết phản ánh, góp ý qua tổng đài của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Sở Thông tin và truyền thông tạo lập các kênh tương tác giữa tổng đài với người dân, doanh nghiệp trên Zalo, Facebook, Email…; cài đặt, nhận diện tổng đài trên Cổng thông tin điện tử tỉnh (quangnam.gov.vn).

Trước ngày 30.4, Sở Thông tin và truyền thông hoàn thành xây dựng phương án kỹ thuật và tổ chức kết nối, chia sẻ dữ liệu về các câu hỏi, ý kiến, phản ánh của công dân trên hệ thống dùng chung của tỉnh với phần mềm quản lý tổng đài; xây dựng quy chế chia sẻ dữ liệu, thông tin được tiếp nhận từ Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh Quảng Nam (IOC Quảng Nam) với tổng đài...

TAGS

Quảng Nam thí điểm triển khai Tổng đài Thông tin dịch vụ công 1022

VINH ANH |

(QNO) - UBND tỉnh đang tiến hành các phần việc liên quan nhằm sớm đưa vào hoạt động thí điểm Tổng đài Thông tin dịch vụ công Quảng Nam theo đầu số 1022 (gọi tắt là Tổng đài 1022).