Triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đổi giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công quốc gia

CHÂU NỮ |

(QNO) - Quảng Nam là một trong 12 địa phương trên cả nước được Bộ Giao thông vận tải chọn thí điểm đổi giấy phép lái xe bằng hình thức trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công (DVC) quốc gia.

Triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đổi giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công quốc gia
Triển khai DVC trực tuyến mức độ 4 đổi giấy phép lái xe trên Cổng DVC quốc gia (ảnh chụp màn hình).

Hôm nay 28.9, UBND tỉnh ban hành Công văn 6693 về triển khai DVC trực tuyến mức độ 4 đổi giấy phép lái xe trên Cổng DVC quốc gia.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Giao thông vận tải thường xuyên kiểm tra để tiếp nhận hồ sơ DVC mức độ 4 đối với thủ tục đổi giấy phép lái xe trên Cổng DVC tỉnh tích hợp với Cổng DVC quốc gia để đảm bảo yêu cầu đưa dịch vụ công này vào tiếp nhận trực tuyến trong quý III.2021.

Sở Giao thông vận tải tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ người dân nộp hồ sơ DVC mức độ 4 trên Cổng DVC tỉnh, Cổng DVC quốc gia khi người dân đến thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công hoặc bộ phận một cửa các cấp.

UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ sở khám chữa bệnh cung cấp kết nối dữ liệu khám sức khỏe của người lái xe với cơ sở dữ liệu sức khỏe của Cục Quản lý khám chữa bệnh thuộc Bộ Y tế trên Cổng DVC quốc gia.

UBND cấp huyện chỉ đạo phòng tư pháp cấp huyện và UBND cấp xã đẩy mạnh chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng DVC quốc gia.

Được biết, sau khi thí điểm thành công cung cấp DVC mức độ 4 đổi giấy phép lái xe trên Cổng DVC quốc gia tại TP.Hà Nội và tỉnh Hà Nam; từ tháng 9.2021, Tổng cục Đường bộ Việt Nam mở rộng thí điểm tại 12 tỉnh, thành phố, trong đó có Quảng Nam.

TAGS