Triển khai gửi, nhận văn bản liên thông giữa các cơ quan Đảng và chính quyền

CHÂU NỮ |

(QNO) - Văn phòng Tỉnh ủy vừa có văn bản đề nghị, từ ngày 5.8 đến 30.9.2021 các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và các huyện, thị, thành ủy thực hiện cùng lúc vừa gửi, nhận văn bản điện tử, vừa gửi, nhận văn bản giấy cho các cơ quan khối chính quyền và ngược lại trên trục liên thông văn bản của tỉnh và quốc gia (trừ văn bản có độ mật trở lên).

Tiếp theo, từ ngày 1.10 trở đi, đề nghị các cơ quan, đơn vị gửi, nhận văn bản điện tử, không gửi văn bản giấy.

Thời gian qua, Văn phòng Tỉnh ủy đã phối hợp với Sở Thông tin và truyền thông triển khai thí điểm việc gửi, nhận văn bản liên thông giữa các cơ quan Đảng và chính quyền trên địa bàn tỉnh, đến nay cơ bản đáp ứng được yêu cầu đề ra.

Việc triển khai nội dung nêu trên thực hiện theo Quy định số 217 (ngày 2.1.2020) của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc gửi, nhận văn bản điện tử trên mạng thông tin diện rộng của Đảng và trên mạng internet, Nghị quyết số 04 (ngày 12.4.2021) của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

TAGS