Truyền hình trực tuyến ở Núi Thành

VĂN PHIN |

Huyện Núi Thành đã lắp đặt, đưa vào sử dụng hệ thống truyền hình trực tuyến và bước đầu cho thấy hiệu quả vượt trội của hình thức này.

Núi Thành tổ chức hội nghị qua hệ thống truyền hình trực tuyến.Ảnh: VĂN PHIN
Núi Thành tổ chức hội nghị qua hệ thống truyền hình trực tuyến.Ảnh: VĂN PHIN

Theo chức năng, hệ thống truyền hình trực tuyến là hệ thống thông tin đa phương tiện cho phép người dùng từ nhiều điểm khác nhau có thể trao đổi thông tin, hình ảnh, âm thanh, dữ liệu, tổ chức các cuộc họp, hội thảo, hội nghị. Các tín hiệu âm thanh và hình ảnh được truyền trực tiếp tại hiện trường trong cùng một thời điểm diễn ra sự kiện và không bị hạn chế trong việc truyền đạt thông tin cả 2 chiều.

Hệ thống truyền hình trực tuyến huyện Núi Thành được kết nối thông qua mạng internet với thiết bị điều khiển trung tâm (MCU) đặt tại UBND huyện và các thiết bị đầu cuối đặt tại các điểm cầu. Hệ thống truyền hình trực tuyến huyện Núi Thành được triển khai ở 2 cấp huyện và xã, thị trấn.

Cấp huyện gồm 3 điểm cầu, trong đó điểm cầu trung tâm đặt tại phòng họp UBND huyện và 2 điểm cầu nhánh đặt tại hội trường Huyện ủy và cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam - các đoàn thể huyện. Cấp xã có 17 điểm cầu nhánh đặt tại trụ sở UBND 17 xã, thị trấn trên địa bàn. Hệ thống truyền hình trực tuyến huyện Núi Thành có thể mở rộng khi có yêu cầu kết nối với các điểm cầu của tỉnh, trung ương.

Ông Huỳnh Văn Cường - Trưởng phòng VH-TT huyện Núi Thành cho biết, hệ thống truyền hình trực tuyến huyện Núi Thành phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo huyện đến cấp cơ sở, bảo đảm thông tin được truyền đạt nhanh, chính xác và tiết kiệm thời gian đi lại của cán bộ, công chức, viên chức.

Hệ thống được sử dụng trong các cuộc họp, hội nghị, tập huấn thường xuyên hoặc đột xuất theo yêu cầu của cơ quan chủ trì cuộc họp. Từ khi đưa vào vận hành, huyện đã tổ chức nhiều hội nghị, cuộc họp trực tuyến với các xã, thị trấn và bước đầu đem lại hiệu quả, hạn chế được việc đi lại của cán bộ, công chức cấp xã, nhất là đối với vùng địa hình cách trở, xa xôi như các xã núi Tam Sơn, Tam Trà, xã đảo Tam Hải, xã bãi ngang ven biển Tam Tiến…

Ông Nguyễn Chí Dân - Phó Chủ tịch UBND huyện Núi Thành nói, để quản lý, vận hành và sử dụng có hiệu quả hệ thống truyền hình trực tuyến, huyện đã ban hành quy chế hoạt động, trong đó nêu rõ mục đích, yêu cầu, nguyên tắc sử dụng, quy trình vận hành hệ thống. Đồng thời quy định rõ trách nhiệm của từng đơn vị liên quan trong công tác vận hành, sử dụng hệ thống truyền hình trực tuyến.

Với hệ thống này, Núi Thành đang tiếp tục thực hiện mục tiêu phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo huyện đến cấp cơ sở một cách nhanh chóng, chính xác, kịp thời, tiết kiệm, góp phần cải cách hành chính.

TAGS