Từ năm 2017 đến nay, Quảng Nam giảm 110 đơn vị sự nghiệp công lập

CHÂU NỮ |

* Tinh giản 12% biên chế

(QNO) - Quảng Nam hiện có 905 đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL), giảm 165 đơn vị (tương ứng 15,4%) so với năm 2015. Riêng từ năm 2017 đến nay, toàn tỉnh giảm được 110 đơn vị.

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 19 ngày 25.10.2017, Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các ĐVSNCL của UBND tỉnh cho biết, 3 năm qua, Quảng Nam đã sắp xếp, kiện toàn giảm 110 ĐVSNCL trên các lĩnh vực theo Nghị quyết số 19.

Trong đó, lĩnh vực GD-ĐT, dự kiến đến năm học 2024 - 2025 giảm 47 trường (9 trường mầm non, 39 trường tiểu học, 15 trường THCS; riêng trường TH&THCS tăng 15 trường, THPT tăng 1 trường); giảm 301 điểm trường (mầm non giảm 142, tiểu học giảm 162, THCS giảm 9, TH&THCS tăng 12) so với năm học 2017 - 2018.

Sau sắp xếp, lĩnh vực y tế giảm 25 đơn vị. Lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp giảm 5 đơn vị. Lĩnh vực khoa học - công nghệ và thông tin - truyền thông mỗi lĩnh vực giảm 1 đơn vị.

Lĩnh vực văn hóa, thể dục - thể thao giảm 24 đơn vị (cấp tỉnh giảm 4 đơn vị, cấp huyện giảm 20 đơn vị).

Lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác thuộc sở, ban, ngành và địa phương giảm 54 đơn vị (trong đó Văn phòng UBND tỉnh, Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai mỗi đơn vị giảm 1; Sở NN&PTNT giảm 13; các Sở Xây dựng, Giao thông vận tải mỗi sở giảm 2 đơn vị; 18 địa phương cấp huyện giảm 33 đơn vị).

* Năm 2021, các ĐVSNCL của tỉnh được giao 29.892 người; trong đó có 24.219 người cho ĐVSNCL do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên, 5.673 người cho ĐVSNCL tự bảo đảm một phần chi thường xuyên.

Như vậy, so với số lượng người làm việc trong ĐVSNCL Bộ Nội vụ thẩm định năm 2015 (33.828 biên chế), năm 2021, Quảng Nam được giao giảm 4.072 người, tương đương tinh giản 12% (cao hơn mức tối thiểu là 10% theo quy định).

Đồng thời để bổ sung nhân sự theo yêu cầu của vị trí việc làm trong khi số lượng người nghỉ hưu chưa được thay thế, tuyển dụng mới, các đơn vị sự nghiệp đang hợp đồng 4.026 trường hợp làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ và số này chờ tổ chức thi tuyển trong thời gian tới.

TAGS

Quảng Nam đề nghị bổ sung 926 biên chế viên chức trong năm 2022

CHÂU NỮ |

Theo báo cáo kế hoạch số lượng người làm việc và hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022 của UBND tỉnh, số lượng người làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên là 25.422 người, tăng 1.203 người so với năm 2021; hợp đồng lao động theo Nghị định (NĐ) 68 ngày 17.11.2000 và NĐ 161 ngày 29.11.2018 của Chính phủ là 1.491 người, tăng 512 người so với năm 2021.

83 trường hợp nghỉ hưu đang bị vướng sẽ được tinh giản biên chế

DIỄM LỆ |

Bộ Nội vụ vừa có Công văn số 1055 ngày 16.3.2021 trả lời Văn bản số 1167 ngày 8.3.2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về đề nghị cho chủ trương tinh giản biên chế theo Nghị định 108, 113 và 143 về chính sách tinh giản biên chế.

UBND tỉnh giao biên chế công chức và số lượng người làm việc năm 2021

AN BÌNH |

(QNO) - Ngày 27.1, UBND tỉnh ban hành Quyết định 278/QĐ-UBND giao biên chế công chức và số lượng người làm việc năm 2021.