Từ ngày 1.5, chính thức sử dụng hệ thống thông tin phản ánh hiện trường “Quảng Nam trực tuyến”

AN BÌNH |

(QNO) - Sở Thông tin và truyền thông Quảng Nam vừa có văn bản đề nghị các sở, ban ngành, UBND cấp huyện và xã chính thức sử dụng hệ thống thông tin phản ánh hiện trường “Quảng Nam trực tuyến”.

Để thống nhất triển khai trên địa bàn toàn tỉnh, kể từ ngày 1.5.2021, Sở Thông tin và truyền thông sẽ xóa dữ liệu chạy thử của các đơn vị và chính thức sử dụng phần mềm để tiếp nhận và xử lý các ý kiến phản ánh hiện trường tại địa chỉ: https://paht.quangnam.gov.vn.

Sở Thông tin và truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị kể từ ngày 1.5 tới bắt đầu triển khai phần mềm, tiếp nhận và xử lý các ý kiến phản ánh của người dân, doanh nghiệp theo quy chế được ban hành tại Quyết định số 3734 (ngày 22.12.2020) của UBND tỉnh.

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề vướng mắc đề nghị liên hệ trực tiếp đơn vị quản lý vận hành là Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Quảng Nam qua số điện thoại: 0235.2240116 hoặc mail: qti@quangnam.gov.vn để được hỗ trợ.

TAGS