Tỷ lệ người dân Việt Nam sử dụng dịch vụ công trực tuyến đạt thấp

V.A |

(QNO) - Hôm qua 11/7, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam và Viện Nghiên cứu chính sách và phát triển truyền thông (IPS) phối hợp tổ chức tọa đàm chuyên đề “Đánh giá mức độ thân thiện với người dùng của 63 cổng dịch vụ công trực tuyến cấp tỉnh lần thứ nhất năm 2023”.

 
 Người dân tra cứu thủ tục hành chính trên các lĩnh vực. Ảnh: V.A

Theo báo cáo của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, tỷ lệ người dân Việt Nam sử dụng dịch vụ công trực tuyến mới đạt 18% trong 7 tháng đầu năm 2022.

Bên cạnh đó, số liệu khảo sát Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) cho thấy, chỉ 3% người được phỏng vấn cho biết đã lập hồ sơ người dùng trên Cổng dịch vụ công quốc gia và hơn 1% sử dụng cổng dịch vụ công để làm thủ tục hành chính.

Một phần nguyên nhân của thực trạng này là việc triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình chưa hoàn chỉnh. Các chức năng cung cấp dịch vụ chưa hoàn thiện, giao diện chưa dễ sử dụng, thân thiện với người dùng.

Kết quả phân tích 200 phản ánh, kiến nghị về dịch vụ công trực tuyến đăng tải trên Cổng dịch vụ công quốc gia chỉ ra những hạn chế ở cả 3 phương diện gồm kỹ thuật, con người và quy trình triển khai dịch vụ công trực tuyến.

Hội Truyền thông số Việt Nam khuyến nghị Chính phủ, đầu mối là Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số tập trung vào 2 nhóm việc trọng tâm. Đó là việc hoàn thiện chức năng cung cấp dịch vụ công cho 25 dịch vụ công thiết yếu nhất và nâng cao trải nghiệm cho người dùng dịch vụ thông qua cải tiến giao diện dễ sử dụng và thân thiện hơn.

Đến nay, Quảng Nam đã cung cấp, công khai 1.366 dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia (đạt 94%); tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đạt 51,1%.

TAGS

Bưu điện tham gia dịch vụ công: Thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm

HOÀNG VƯƠNG |

Nhằm rút ngắn thời gian trong tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, Quảng Nam tích cực triển khai sử dụng dịch vụ bưu chính công ích, góp phần đem lại sự hài lòng cho công dân, doanh nghiệp trong công tác cải cách hành chính.

Nâng cao chất lượng cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến

PHƯƠNG THUẬN - VĂN TOÀN |

(QNO) - Chiều 5/6, Bộ TT&TT - cơ quan thường trực Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số tổ chức hội nghị thúc đẩy nâng cao chất lượng cung cấp và sử dụng dịch vụ công (DVC) trực tuyến.

Phê duyệt 1.078 dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện thực hiện toàn trình

VĂN TOÀN |

(QNO) - Ngày 25/5, UBND tỉnh ban hành Quyết định 1059 phê duyệt danh mục dịch vụ công (DVC) trực tuyến đủ điều kiện thực hiện toàn trình và danh mục DVC trực tuyến đủ điều kiện thực hiện một phần trên địa bàn Quảng Nam.