Ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính

NHƯ QUỲNH |

Thời gian qua, TP.Hội An đã ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào cải cách hành chính một cách hiệu quả, bộ máy hành chính dễ dàng liên kết trong thực hiện nhiệm vụ, điều hành công việc nhanh chóng, chính xác.

Trung tâm hành chính công TP.Hội An
Trung tâm hành chính công TP.Hội An

Qua thống kê, hiện 100%  cơ quan, đơn vị, ban ngành, UBND xã, phường trên địa bàn thành phố đã kết nối internet với đường truyền tốc độ cao, thiết lập mạng LAN phục vụ công việc, trao đổi thông tin dữ liệu. Tỷ lệ máy tính/cán bộ, công chức, viên chức đạt 100% (trong đó 80% máy có nối mạng). Có máy chủ đặt tại Trung tâm Dữ liệu tỉnh phục vụ việc lưu trữ hồ sơ văn bản thông qua phần mềm Quản lý văn bản và Cổng thông tin điện tử thành phố, 1 máy chủ phục vụ lưu trữ và xử lý hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và giao trả hồ sơ.

Việc ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước đã có nhiều chuyển biến. Cổng thông tin điện tử TP.Hội An và các trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, UBND xã, phường đã tạo môi trường giao tiếp giữa người dân, doanh nghiệp với chính quyền, công bố các văn bản chỉ đạo, điều hành của tỉnh; công khai tiến độ giải quyết hồ sơ, văn bản đi, đến của các sở, ban, ngành; đăng tải các dịch vụ công trực tuyến.

Hệ thống dịch vụ hành chính công - một cửa điện tử thành phố đã và đang tiếp tục vận hành hiệu quả các ứng dụng như phần mềm một cửa điện tử, phần mềm lấy số, tra cứu tình trạng hồ sơ qua mã vạch... hoạt động ổn định. Số lượng hồ sơ tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hơn 25.000 hồ sơ/năm; trong đó hồ sơ giải quyết đúng hạn hơn 70%. Hệ thống tin nhắn và trả lời tự động về tình trạng hồ sơ một cửa cũng được đưa vào sử dụng mang lại những tiện ích đáng kể cho người dân. Cổng thông tin điện tử thành phố đã cung cấp 416 thủ tục hành chính các lĩnh vực của các cơ quan, đơn vị đặt trên địa bàn đạt mức độ 2, mức 3 cho 69 thủ tục hành chính có 442 hồ sơ phát sinh, mức 4 có 11 thủ tục.

Việc ứng dụng CNTT để quản lý văn bản và điều hành, gửi nhận văn bản điện tử trong các cơ quan nhà nước đã tạo ra sự thay đổi lớn trong cách thức làm việc của các cơ quan hành chính. Khâu kỹ thuật hạ tầng ngày càng được chú trọng. Hiện nay trên địa bàn thành phố có 9 đơn vị đầu tư và cung cấp cơ sở hạ tầng thông tin như Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tập đoàn Công nghệ FPT, Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel…

Các đơn vị trên đã đầu tư trạm BTS, kéo cáp, phủ sóng khắp thành phố, cả các vùng sâu, vùng xa như xã đảo Tân Hiệp, đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc thường xuyên trong những tình huống khẩn cấp, bão lũ... Về nguồn nhân lực, có khoảng 50% các cơ quan, đơn vị có cán bộ chuyên trách về CNTT. Thời gian tới, TP.Hội An sẽ đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số chuyên dùng, hoàn thiện hệ thống thông tin một cửa điện tử, nâng cao chất lượng hệ thống cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến, thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích...

TAGS