Xây dựng chính quyền số ở huyện Núi Thành: Hạ tầng đi trước

VĂN PHIN |

Huyện Núi Thành đẩy mạnh công tác xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số và bước đầu đem lại hiệu quả thiết thực.

Tập huấn xây dựng chính quyền số ở Núi Thành. Ảnh: VĂN PHIN
Tập huấn xây dựng chính quyền số ở Núi Thành. Ảnh: VĂN PHIN

Thời gian qua, UBND huyện Núi Thành đã ban hành nhiều văn bản để triển khai ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Việc phát triển, ứng dụng CNTT, chuyển đổi số đã từng bước hoàn thiện thể chế phục vụ xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số ở địa phương. Từ đó, hạ tầng kỹ thuật từng bước được đầu tư.

Đến nay, 100% cơ quan hành chính nhà nước cấp huyện và cấp xã, thị trấn ở Núi Thành sử dụng hệ thống mạng nội bộ (LAN), đáp ứng được nhu cầu trao đổi dữ liệu trong nội bộ cơ quan.

Hệ thống internet trên địa bàn huyện hiện có 3 doanh nghiệp viễn thông hoạt động, trong đó có 2 doanh nghiệp viễn thông (VNPT, Viettel) cung cấp dịch vụ internet cáp quang băng thông rộng phục vụ truy cập internet và truyền hình internet cho các cơ quan hành chính nhà nước, các doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, máy tính, thiết bị số hóa, thiết bị an ninh cũng được trang bị.

Hiện nay, tất cả các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị từ huyện đến các xã, thị trấn ở Núi Thành đã được trang bị máy tính; 100% cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị cấp huyện và hơn 95% cán bộ, công chức cấp xã, thị trấn được bố trí máy tính để phục vụ công việc; 100% cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện sử dụng các thiết bị số hóa để số hóa tài liệu. Trong đó, chủ yếu sử dụng máy quét (scanner) là chính.

Ảnh: VĂN PHIN
Ảnh: VĂN PHIN

Ông Huỳnh Văn Cường - Trưởng phòng VH-TT huyện Núi Thành cho biết, địa phương đã triển khai Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến từ UBND huyện đến 17/17 xã, thị trấn - huyện ủy - khối mặt trận, đoàn thể (có 20 điểm cầu kết nối 4 cấp: trung ương - tỉnh - huyện - xã) đồng bộ trong toàn huyện, phù hợp lộ trình ứng dụng CNTT, chuyển đổi số.

Qua đó, tăng cường sự chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền, đảm bảo thông tin nhanh chóng, chính xác, kịp thời, tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại, góp phần cải cách hành chính, từng bước xây dựng chính quyền số.

Theo ông Bùi Minh Hùng - Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện Núi Thành, việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 đã đạt được kết quả bước đầu.

UBND huyện đã triển khai kế hoạch cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số và giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Đến nay, tỷ lệ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính mức độ 3, 4 có chuyển biến tích cực. Số lượng hồ sơ phát sinh qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đã tăng lên nhanh chóng.

Mặc dù vẫn còn ở mức thấp so với yêu cầu thực tế, nhưng trong 6 tháng đầu năm 2022 đã có 557 hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết trên môi trường điện tử thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, góp phần tích cực xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số trên địa bàn Núi Thành.

TAGS