Xây dựng Trung tâm điều hành thông minh IOC Tam Kỳ

QUANG SƠN |

Ông Bùi Ngọc Ảnh - Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ vừa có buổi làm việc với các phòng, ban liên quan của thành phố và VNPT Quảng Nam về tình hình triển khai Trung tâm điều hành thông minh - IOC Tam Kỳ. 

Trung tâm IOC Tam Kỳ được xây dựng gồm 6 hợp phần: Giám sát và điều hành lĩnh vực dịch vụ công; giám sát và điều hành quản lý văn bản; giám sát và điều hành lĩnh vực y tế; giám sát và điều hành lĩnh vực giáo dục; giám sát và điều hành phản ánh kiến nghị; giám sát và điều hành kinh tế - xã hội.

Thành phố sẽ xây dựng, ban hành quy chế hoạt động và thành lập tổ triển khai, vận hành IOC Tam Kỳ; xây dựng và ban hành bộ chỉ tiêu kinh tế - xã hội của thành phố, giao nhiệm vụ cho các đơn vị thực hiện báo cáo trên hệ thống thông tin báo cáo tỉnh LRIS, khai thác và vận hành hệ thống, tiếp tục bổ sung và hoàn thiện dữ liệu điều hành IOC Tam Kỳ. 

TAGS