Xét tuyển viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên

AN BÌNH |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 4466/UBND-NC (ngày 5.8.2020) về xét tuyển viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên, chi đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thủ trưởng các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc được giao quyền tự chủ có đối tượng hợp đồng lao động theo đúng quy định của pháp luật làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ thì thực hiện rà soát đối tượng. Chủ trì xây dựng kế hoạch và tổ chức xét tuyển viên chức đối với các trường hợp có ít nhất 5 năm công tác ở vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo đại học trở lên, phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (không kể thời gian tập sự, thử việc, nếu có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn) gửi về các cơ quan, đơn vị, địa phương để thẩm định, phê duyệt triển khai thực hiện.

Kế hoạch xét tuyển phải căn cứ vào các quy định của bộ ngành có liên quan về tiêu chuẩn chức danh, khung danh mục vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, chi đầu tư. Nội dung, hình thức xét tuyển thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Các văn bản, hồ sơ liên quan đến công tác xét tuyển viên chức gửi về Sở Nội vụ để được hướng dẫn, kiểm tra theo quy định. Việc đăng ký khung thời gian tổ chức xét tuyển gửi về Sở Nội vụ trước ngày 20.8.2020 để bố trí công chức theo dõi, trực tiếp giám sát việc xét tuyển viên chức sau khi đã phê duyệt kế hoạch và triển khai xét tuyển, đảm bảo tính cạnh tranh, khách quan, minh bạch và đúng pháp luật.

TAGS