Ngày mai 21/9, khai mạc Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa X

T.S |

Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh diễn ra trong 2 ngày 21&22/9 tại trụ sở Đoàn ĐBQH - HĐND - UBND tỉnh (số 62, đường Hùng Vương, TP.Tam Kỳ).

Quang cảnh kỳ họp thứ 15. Ảnh: P.Đ
Quang cảnh Kỳ họp thứ 15. Ảnh: P.Đ

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025; chế độ hỗ trợ đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Quảng Nam và các cơ sở trợ giúp xã hội công lập trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời quyết định các quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh; mức chi hỗ trợ công tác quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên ngoài lưu vực thủy điện trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025; một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh; mức thu học phí và chính sách hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông tại các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập năm học 2023 - 2024 trên địa bàn tỉnh.

Liên quan đến chế độ, chính sách, công tác cán bộ ở địa phương cơ sở, HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định quy định chức danh, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, công an viên, thôn/khối đội trưởng; mức bồi dưỡng, bồi dưỡng kiêm nhiệm đối với người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh; quyết định số lượng cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách cấp xã cho từng đơn vị hành chính cấp huyện... cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

TAGS