Văn phòng Tỉnh ủy hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao

MỸ LINH |

(QNO) - Ngày 31.12, Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức hội nghị cán bộ, công chức nhằm tổng kết công tác văn phòng và hoạt động công đoàn năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng đến dự.

.
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: M.L

Năm 2019 là năm đầu thực hiện Đề án tổ chức lại Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ chung cho các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy. Với sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm, tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Tỉnh ủy đã bám sát chương trình công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, được Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao.

Cụ thể đã làm tốt công tác tổng hợp, tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo, điều hành nhiều vấn đề, lĩnh vực khác nhau. Trong đó tham mưu nhiều văn bản quan trọng như các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh. Làm tốt công tác tham mưu chuẩn bị nội dung phục vụ các hội nghị định kỳ của Tỉnh ủy và hội nghị chuyên đề của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tham gia phối hợp tổ chức các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị - văn hóa lớn của tỉnh…

Việc ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh; công tác tham mưu phối hợp xử lý đơn thư, tiếp dân được thực hiện tốt; quy chế, quy trình bảo mật tài liệu được chú trọng... Cùng với công tác chuyên môn, hoạt động công đoàn cũng đạt nhiều kết quả tích cực, công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng của đoàn viên được quan tâm.

Năm 2020, Văn phòng Tỉnh ủy quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra. Trong đó tập trung làm tốt công tác tham mưu quy chế làm việc, chương trình công tác năm 2020 của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tham mưu chuẩn bị các nội dung phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025...

TAGS