Núi Thành nỗ lực cho sản phẩm “đầu lòng”

VĂN PHIN |

Sau nhiều cố gắng, huyện Núi Thành đã cho ra 5 sản phẩm “đầu lòng” thuộc Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” - OCOP,  đang được Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP năm 2019 tỉnh đánh giá, xếp hạng.

5 sản phâm OCOP đầu lòng của Núi Thành. Ảnh: VĂN PHIN
5 sản phâm OCOP đầu lòng của Núi Thành. Ảnh: VĂN PHIN

Triển khai chương trình OCOP từ giữa năm 2018 đến nay, huyện Núi Thành đã thực hiện đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp để vận động, hướng dẫn các chủ thể xây dựng sản phẩm đúng theo tiêu chí quy định.

Ông Nguyễn Ngọc Linh - Phó Trưởng phòng NN&PTNT huyện Núi Thành chia sẻ, năm 2019, Phòng NN&PTNT tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện chương trình OCOP đối với 5 sản phẩm tham gia trên cơ sở quyết định phê duyệt của UBND tỉnh gồm: nếp bầu Tam Mỹ (Hợp tác xã Nông nghiệp - du lịch - dịch vụ Tam Mỹ Tây), rau xà lách (Hợp tác xã Sản xuất rau an toàn công nghệ cao Dream Garden, xã Tam Nghĩa), nấm linh chi Hoàng Hải (Hợp tác xã Nông nghiệp Hoàng Hải, xã Tam Quang), rau câu chỉ vàng Tam Hòa (Hợp tác xã Nông nghiệp Tam Hòa), Virgin Sesame Oil (dầu mè đen ép sống, Cơ sở sản xuất Mè đen Việt, xã Tam Hiệp). Đến nay Hội đồng OCOP huyện đã đánh giá 5 sản phẩm đạt hạng 3 sao và gửi tham gia vòng xét cấp tỉnh.

Để có những sản phẩm OCOP “đầu lòng” trong năm 2019, UBND huyện Núi Thành đã tích cực chỉ đạo phòng, ban chuyên môn ở huyện, UBND các xã, thị trấn thực hiện các bước trong chương trình OCOP; đồng thời vận động, hỗ trợ các chủ thể xây dựng sản phẩm OCOP theo đúng yêu cầu. Huyện Núi Thành đã thông báo các nội dung, mức chi hỗ trợ cụ thể để chủ thể sản phẩm OCOP yên tâm thực hiện.

Ông Nguyễn Ngọc Linh cho hay, UBND huyện đã yêu cầu chủ các cơ sở được hỗ trợ huy động nguồn lực thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng, mua sắm, sản xuất kinh doanh, phát triển sản phẩm OCOP. Trong quá trình đầu tư xây dựng, mua sắm phải đảm bảo đầy đủ hồ sơ, hợp đồng, chứng từ, hóa đơn theo quy định. Sau khi đầu tư hoàn thành nội dung được hỗ trợ, các chủ cơ sở báo cáo Phòng NN&PTNT để tổ chức đoàn kiểm tra, nghiệm thu.

Ông Nguyễn Văn Thịnh - Phó Chủ tịch UBND huyện Núi Thành cho biết, với nhiều cố gắng, Núi Thành đã cho ra đời 5 sản phẩm OCOP đầu tiên và đang được Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP năm 2019 tỉnh Quảng Nam xem xét, đánh giá, xếp hạng. Núi Thành là địa phương đa dạng về địa hình, có nhiều sản phẩm đặc trưng vùng miền nên tiềm năng xây dựng sản phẩm OCOP là rất lớn, UBND huyện chỉ đạo tổ OCOP huyện tiếp tục làm việc với các địa phương để xác định sản phẩm đang sản xuất, kinh doanh trên địa bàn có các tiêu chí để xây dựng sản phẩm OCOP. Đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ chủ thể của những sản phẩm có lợi thế đặc thù về điều kiện sản xuất và chất lượng đăng ký tham gia chương trình OCOP. Bên cạnh đó, tổ OCOP huyện định hướng cho các địa phương tiếp tục tạo điều kiện hình thành và phát triển các sản phẩm có tiềm năng, lợi thế để tham gia chương trình OCOP trong tương lai...

TAGS