Chia sẻ dữ liệu giữa hai hệ thống dân cư và giấy phép lái xe trong tháng 3.2022

AN TRƯƠNG |

(QNO) - Tích hợp cơ sở dữ liệu (CSDL) giấy phép lái xe và CSDL quốc gia về dân cư là một phần của chiến lược chuyển đổi số quốc gia.

Người dân đến làm CCCD tại trụ sở Trung tâm hành chính công TP.Tam Kỳ. Ảnh: T.C
Người dân làm căn cước công dân tại Trung tâm Hành chính công TP.Tam Kỳ. Ảnh: T.C

Ngày 6.1.2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 06 phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Đề án nhằm ứng dụng CSDL quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử, phù hợp Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 để phục vụ 5 nhóm tiện ích gồm: phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; phục vụ công dân số; hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp.

Đề án này sẽ giúp từng bước thay thế các giấy tờ cá nhân trên cơ sở tích hợp, xác thực các thông tin, giấy tờ cá nhân vào CSDL quốc gia về dân cư. Theo đó, một số loại giấy tờ cá nhân quan trọng như bảo hiểm y tế, bằng lái xe, giấy phép lái xe, mã số chứng chỉ hoặc giấy phép hành nghề, tiêm chủng, y tế, giáo dục, thẻ cán bộ, công chức, viên chức... sẽ được tập trung thực hiện ngay trong năm 2022.

Là một phần trong việc triển khai đề án, Bộ GTVT đã ban hành kế hoạch kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa CSDL giấy phép lái xe với CSDL quốc gia về dân cư trong tháng 3.2022.

Kế hoạch cũng nêu rõ những nhiệm vụ trọng tâm khác sẽ được các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ GTVT tập trung triển khai như: nghiên cứu, rà soát đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật để sử dụng CSDL quốc gia về dân cư phục vụ thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và phát triển kinh tế - xã hội (thực hiện trong tháng 3.2022); cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công quốc gia có kết nối với CSDL dân cư (tháng 5.2022)...

Trung tâm Công nghệ thông tin của Bộ GTVT được giao chủ trì việc theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Bộ GTVT thực hiện Quyết định 06 và kế hoạch. Bộ GTVT cũng xác định với cơ quan trực thuộc đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2022 - 2025, cần bảo đảm hiệu quả, đúng tiến độ.

TAGS