Đẩy mạnh chi trả các chế độ qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt

D.LỆ 10/06/2022 05:45

Có tối thiểu 50% số người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, khoảng 80% số người nhận các chế độ BHXH một lần và 80% số người nhận trợ cấp thất nghiệp ở khu vực đô thị nhận các chế độ bằng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt..., là chỉ tiêu đặt ra cho ngành BHXH tỉnh năm 2022.

Để hoàn thành chỉ tiêu trên, ngành BHXH tỉnh cho biết sẽ đẩy mạnh chi trả lương hưu, các chế độ trợ cấp bằng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt qua hệ thống ngân hàng.

Thanh toán không dùng tiền mặt đã chứng tỏ được tính thiết thực, ưu việt, đặc biệt trong phòng chống dịch Covid-19, thời gian xảy ra bão lũ. Các địa phương xây dựng giải pháp cụ thể, phù hợp với điều kiện của từng nơi đối với việc thanh toán không dùng tiền mặt.

Xác định nhóm khách hàng tiềm năng (nhóm người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng giải quyết mới, trong độ tuổi 55 - 65 tuổi; người hưởng các chế độ BHXH một lần; người hưởng chế độ tợ cấp thất nghiệp) để tập trung vận động, phát triển tối đa người nhận qua tài khoản cá nhân.

Ngành BHXH sẽ phối hợp với các ngân hàng thương mại hướng dẫn mở tài khoản cá nhân để nhận lương hưu, các chế độ trợ cấp. Lồng ghép tuyên truyền chủ trương của Chính phủ về đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt gắn với nhiệm vụ chi trả chính sách an sinh xã hội.

Cán bộ, viên chức ngành BHXH tại bộ phận tiếp nhận, quản lý hồ sơ khi tiếp nhận hồ sơ giải quyết các chế độ BHXH cho người hưởng đều phải tuyên truyền, vận động, hướng dẫn để người hưởng chọn hình thức chi trả qua tài khoản cá nhân, ưu tiên hướng đến mục đích thuận tiện và an toàn cho người hưởng...

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đẩy mạnh chi trả các chế độ qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO