Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 1/12 đến ngày 8/12/2023

P.V 26/11/2023 09:31

(PR) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 01/12/2023 đến ngày 08/12/2023 với nội dung như sau:

1. Lý do ngừng cung cấp điện: thực hiện kế hoạch công tác duy tu, sửa chữa, chống quá tải MBA, xử lý phóng điện thiết bị, rỉ dầu MBA để ngăn ngừa nguy cơ gây sự cố và thi công các dự án đầu tư lưới điện, xử lý các điểm mất an toàn cho người và thiết bị để đảm bảo cấp điện.

2. Thời gian ngừng cung cấp điện (thời gian bắt đầu – thời gian dự kiến có điện trở lại) và địa điểm ngừng cung cấp điện như sau:

Khu vực: Huyện Núi Thành

Ngày 26/11/2023 (6h00 - 21h00)

Công ty TNHH MTV đầu tư PTHT KCN và ĐT Chu Lai Trường Hải

Ngày 2/12/2023 (7h00 - 12h00)

Trạm Tam Xuân 2-1, Tam Xuân 2-2, Tam Xuân 2-3, Tam Xuân 2-4, Tam Xuân 2-5, Tam Xuân 2-8, Tam Xuân 2-9, Thu Phi Tam Xuân, Cầu máng Tam Tiến

Ngày 2/12/2023 (7h00 - 9h00)

Trạm Đất Quảng T7

Ngày 4/12/2023 (7h00 - 11h00)

Trạm Thanh Long 1, Tam Quang 4, Sông Thu Resort T2, Khách sạn Hoàng Yến, Hòa Thắng, Bãi Rạng

Ngày 4/12/2023 (7h00 - 12h00)

Trạm Kỳ Hà 4

Ngày 6/12/2023 (7h00 - 12h00)

Trạm Nam Sơn

Ngày 7/12/2023 (6h30 - 9h00)

Trạm Đập chính Phú Ninh xã Tam Xuân 2

Ngày 7/12/2023 (9h15 - 11h30)

Trạm Đập tràn Phú Ninh xã Tam Xuân 2

Khu vực: Thành phố Tam Kỳ

Ngày 2/12/2023 (7h00 - 11h00)

Một phần phường Trường Xuân

Ngày 4/12/2023 (7h00 - 11h00)

Một phần khối phố 5 phường An Xuân

Ngày 4/12/2023 (13h00 - 17h00)

Một phần Khối phố Phú Phong phường An Phú; một phần Khối phố Ngọc Nam phường An Phú

Ngày 5/12/2023 (7h00 - 11h00)

Một phần Kp An Hà Đông phường An Phú

Khu vực: Huyện Phú Ninh

Ngày 5/12/2023 (7h30 - 11h00)

Trạm Tam Phước 9 xã Tam Phước

Ngày 6/12/2023 (7h30 - 10h30)

Trạm Tam Thành 4 xã Tam Thành

Ngày 7/12/2023 (13h15 - 15h00)

Trạm Tam Lộc 9 xã Tam Lộc

Ngày 7/12/2023 (15h15 - 17h00)

Trạm Tam Lộc 9 xã Tam Lộc

Khu vực: Huyện Bắc Trà My

Ngày 5/12/2023 (7h00 - 11h30)

Xã Trà Đồn, Trà Dương, Trà Nú, Trà Kot

Ngày 5/12/2023 (13h00 - 17h00)

Trạm Trà Nú, Thôn 4 Trà Nú

Ngày 6/12/2023 (7h00 - 11h30 và 16h00-16h30)

Xã Trà Sơn, Trà Tân

Ngày 6/12/2023 (7h00 - 16h30)

Xã Trà Đốc; Trạm Thôn 4 Trà Tân, Thôn 4-2 Trà Tân, Nước Oa, Cao Sơn, Trà Sơn 1, CA Khu V, HTX Tân Sơn Hiền

Khu vực: Huyện Nam Trà My

Ngày 7/12/2023 (07h30-08h00 và 11h00-11h30)

Xã Trà Nam, Trà Linh

Ngày 7/12/2023 (7h30 - 11h30)

Trạm măng Liệt, Đập đầu mối ĐăkDi, Tu Hon 2, Long Túc 1, Long Túc 3

Khu vực: Huyện Thăng Bình

Ngày 2/12/2023 (7h00 - 17h00)

Trạm T4 Bình Tú

Ngày 4/12/2023 (6h30 - 12h00)

Trạm Chợ Kế Xuyên

Ngày 4/12/2023 (7h00 - 17h00)

Trạm T4 Bình Triều

Ngày 4/12/2023 (13h00 - 17h00)

Trạm T2 Bình An

Ngày 7/12/2023 (7h00-8h00 và 15h00-16h00)

Xã Bình Minh, Bình Đào

Ngày 7/12/2023 (7h00 - 16h00)

Xã Bình Dương; trạm T2 Trà Đõa, T3 Trà Đõa

Khu vực: Huyện Quế Sơn

Ngày 4/12/2023 (7h00 - 10h30)

Thôn Phú Mỹ xã Quế Xuân 2

Ngày 5/12/2023 (13h00 - 14h30)

Thôn Cang Đông xã Quế Châu

Ngày 5/12/2023 (15h00 - 17h30)

Thôn Đông Nam xã Quế Mỹ

Khu vực: Huyện Nông Sơn

Ngày 6/12/2023 (7h00 - 12h30)

TDP Trung Nam TT Trung Phước

Ngày 8/12/2023 (7h00 - 11h30)

Thôn lập Đông xã Quế Lộc

Ngày 8/12/2023 (13h00 - 16h30)

TDP Trung Hạ TT Trung Phước

Khu vực: Huyện Duy Xuyên

Ngày 4/12/2023 (6h30 - 11h00)

Một phần khối phố Long Xuyên 1 TT Nam Phước

Ngày 4/12/2023 (7h00 - 14h30)

Trạm CS Hầm Chiêm Sơn

Ngày 5/12/2023 (7h00 - 14h30)

Một phần khối phố Bình An TT Nam Phước

Ngày 5/12/2023 (7h00 - 13h00)

Một phần thôn Trung Sơn xã Duy Phú

Ngày 6/12/2023 (7h00 - 16h00)

Một phần thôn Lệ Sơn xã Duy Phú.

Khu vực: Thị xã Điện Bàn

Ngày 30/11/2023 (5h00 - 5h30)

Một phần 7B Điện Nam Đông

Ngày 30/11/2023 (6h00 - 6h30)

Khối Hà my Trung, Tân Khai phường Điện Dương, Khối 7A phường Điện Nam Đông

Ngày 2/12/2023 (7h00 - 10h30)

Chi nhánh Công ty TNHH UNI-PRESIDENT Việt Nam tại Quảng Nam (trạm T2)

Ngày 2/12/2023 (7h00 - 8h45)

Công ty Cổ phần Green Planet

Ngày 2/12/2023 (9h00 - 10h30)

Công ty TNHH MAKITECH Việt Nam; Chi Nhánh Công Ty CP Phát Triển Đô Thị & Khu Công Nghiệp QN-ĐN Tại Tỉnh Quảng Nam

Ngày 5/12/2023 (7h30 - 11h30)

Thôn 8 xã Điện Hồng

Ngày 5/12/2023 (11h00-11h30)

Thôn Phong Thử 1, 2, 3, Thôn Châu Thuỷ xã Điện Thọ; Công ty TNHH may Phú Tường; Trung tâm viễn thông 3 - Bưu điện Phong Thử; Trạm bơm Bến Hục; Trạm bơm Thuỷ Bồ; Ga đường sắt Nông Sơn; Công ty Cổ Phần Dịch vụ Đường Cao Tốc Việt Nam; Thôn 5 Châu Bí xã Điện Tiến; Chi nhánh thuỷ lợi Điện Bàn (trạm bơm Cẩm Văn T1, T2); Công ty TNHH Du lịch sinh thái Bồ Bồ; CSSX Phan Tấn Cảm; CSSX Trương Thành Nam, Công ty TNHH Xây Dựng Phú Gia Phan

Ngày 5/12/2023 (7h30 - 10h30)

Trung Tâm KTVH Đường Cao Tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi - CN TCT ĐTPT ĐCT Việt Nam- CTY TNHH MTV

Ngày 5/12/2023 (13h30 - 16h30)

Khối Cổ An 3, Cổ An 4 phường Điện Nam Đông

Ngày 7/12/2023 (7h00 - 13h00)

Một phần thôn Tân Bình 4, một phần Thôn Tân Bình xã Điện Trung

Khu vực: Thành phố Hội An

Ngày 30/11/2023 (5h00 - 5h30)

Một phần Khối Thanh Chiếm, Nam Diêu phường Thanh Hà

Ngày 30/11/2023 (6h00 - 6h30)

Khối Sơn Phô, Sơn Phô 1 Phường Cẩm Châu

Ngày 3/12/2023 (05h00-06h30 và 16h00-17h30)

Một phần Khối Xuân Mỹ phường Tân An; một phần Khối Trường Lệ phường Châu; Bệnh Viện Hội An, Công An Thành Phố Hội An, Viện Kiểm Sát TP Hội An.

Ngày 3/12/2023 (5h00 - 17h30)

Một phần Khối Phong Hoà phường Sơn Phong; một phần Khối An Phong, Tân Lập, Hòa Thanh, Xuân Mỹ phường Tân An

Ngày 4/12/2023 (7h00 - 15h00)

Một phần Khối Tu Lễ Phường Cẩm Phô

Ngày 4/12/2023 (9h00 - 11h30)

Một phần Khối Sơn Phô 1 Phường Cẩm Châu

Ngày 5/12/2023 (13h30 - 15h30)

Một phần Khối Xuân Lâm, Xuân Thuận Phường Cẩm Phô

Ngày 6/12/2023 (7h00 - 16h00)

Một phần Khối Thanh Nam, Sơn Phô 1 Phường Cẩm Châu; KS Nhà Cổ 

Khu vực: Huyện Đại Lộc

Ngày 1/12/2023 (7h00-8h30 và 15h30-17h00)

Nhà máy Cồn Đại Tân, NLMT Việt Hương 2, NLMT Việt Hương 3, NLMT Vỹ Hậu; Trạm Phú Thuận, Phú Thuận 2, Phú Long, Phú Long 2, Phú Long 4, Bưu điện Đại Thắng, BV Bắc Quảng Nam (cơ sở 2).

Ngày 1/12/2023 (7h00-7h30 và 8h00-8h30; 15h30-16h00 và 16h30-17h00)

Xã Đại Phong, một phần xã Đại Minh, một phần xã Đại Tân, Gạch tuynen Đại Phong, Trạm Bình Đông, Bình Tây

Ngày 1/12/2023 (7h00-17h00)

Xã Đại Thạnh, xã Đại Chánh, Trạm Xuân Đông, Xuân Nam, May Đại Thắng, NLMT Việt Hương 1, NLMT Điện tử Hùng Thiên, NLMT TB-Solar, TTCN Đại Chánh, Tân Phước, Cường Phát, Đá Mỹ nghệ Sa Thạch, NLMT Đại Khương T1, NLMT Đại Khương T2, NLMT Đại Khương T3, NLMT PSC Quảng Nam, Trạm Nam Phước, Nam Phước 2, An Chánh, An Chánh 2, Xuân Tây 3, Xuân Tây 2, Khe Đá

Ngày 6/12/2023 (7h00 - 11h00)

Trạm Phiếm Ái

Ngày 6/12/2023 (7h00 - 15h00)

Trạm Phú Hương 2

Ngày 6/12/2023 (7h00 - 15h00)

Trạm Lộc Phước, An Định, Thủy điện Đại Đồng

Khu vực: Huyện Nam Giang

Ngày 2/12/2023 (6h00-7h00 và 17h00-18h00)

Thủy điện Đắc Pring, Sông bung 2, xã Zuôi, huyện Nam Giang

Ngày 3/12/2023 (6h00-7h00 và 17h00-18h00)

Thủy điện Đắc Pring, Sông bung 2, xã Zuôi, huyện Nam Giang

Ngày 4/12/2023 (6h00-7h00 và 17h00-18h00)

Thủy điện Đắc Pring, Sông bung 2, xã Zuôi, huyện Nam Giang

Ngày 5/12/2023 (6h00-7h00 và 17h00-18h00)

Thủy điện Đắc Pring, Sông bung 2, xã Zuôi, huyện Nam Giang

Ngày 6/12/2023 (6h00-7h00 và 17h00-18h00)

Thủy điện Đắc Pring, Sông bung 2, xã Zuôi, huyện Nam Giang

Ngày 7/12/2023 (6h00-7h00 và 17h00-18h00)

Thủy điện Đắc Pring, Sông bung 2, xã Zuôi, huyện Nam Giang

Ngày 8/12/2023 (6h00-7h00 và 17h00-18h00)

Thủy điện Đắc Pring, Sông bung 2, xã Zuôi, huyện Nam Giang

Khu vực: Huyện Đông Giang

Ngày 7/12/2023 (5h00-7h00 và 17h00-19h00)

Xã Mà Cooi và khu du lịch Hang Gợp

Ngày 7/12/2023 (5h00 - 19h00)

Thôn A Sờ, xã Mà Cooi

Quý khách hàng có thể tra cứu chi tiết lịch ngừng cấp điện theo mã khách hàng (có in trên hóa đơn tiền điện) tại trang web Công ty Điện lực Quảng Nam (http://pcquangnam.cpc.vn). Để được giải quyết các nhu cầu về dịch vụ điện, vui lòng liên hệ 19001909. Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo và mong nhận được sự hợp tác của quý khách hàng.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 1/12 đến ngày 8/12/2023
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO