Đẩy mạnh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm

TÙNG CHI |

Ngày 16.6, UBND tỉnh ban hành công văn về thực hiện kết luận của Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng ban Chỉ đạo tại phiên họp lần thứ hai Ban Chỉ đạo về đẩy mạnh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án trọng điểm của tỉnh tại Thông báo số 05 ngày 1.6.2021.

UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư các dự án thuộc danh mục trọng điểm của tỉnh chủ động làm việc với UBND cấp huyện về tình hình thực hiện dự án trọng điểm của tỉnh để thống nhất về tiến độ GPMB và ký cam kết theo Thông báo số 05 nêu trên.

Ngoài ra, phân công lãnh đạo, cán bộ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của địa phương thực hiện đúng các nội dung đã cam kết. UBND cấp huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn làm việc với ban quản lý các dự án để thống nhất và ký cam kết về tiến độ GPMB; xây dựng, ban hành kế hoạch chi tiết, bố trí nhân lực, phân công trách nhiệm cụ thể cho các tổ chức, cá nhân liên quan triển khai thực hiện công tác GPMB theo tiến độ đã cam kết và kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

TAGS

Xử lý dứt điểm vướng mắc dự án trọng điểm

TRẦN HỮU |

Chính quyền huyện Thăng Bình và Núi Thành đang vận động, đối thoại để các trường hợp bị ảnh hưởng thu hồi đất nhận tiền bồi thường (BT) bàn giao mặt bằng để thi công dự án đường nối từ đường Võ Chí Công đến quốc lộ 1 (tại ngã ba Cây Cốc), dự án cầu Bình Đào trên quốc lộ 14E và nạo vét cảng Kỳ Hà giai đoạn 2.