Nghiên cứu, xây dựng đề án thành lập Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông

TÙNG CHI |

(QNO) - UBND tỉnh vừa giao Sở Giao thông vận tải (chủ đầu tư) xem xét, chủ động lựa chọn hình thức quản lý dự án đầu tư các công trình bảo trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng giao thông năm 2022 theo thẩm quyền, đúng quy định; khẩn trương triển khai để bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến đường, kịp thời giải ngân các nguồn vốn đã bố trí.

Tương lai Quảng Nam sẽ thành lập Trung tâm quản lý hạ tầng giao thông (ảnh minh họa). Ảnh: C.N
Tương lai Quảng Nam sẽ thành lập Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông (ảnh minh họa). Ảnh: C.N

Về lâu dài, để đáp ứng yêu cầu quản lý vận hành hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển nhanh về quy mô, số lượng, giá trị tài sản…; UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải nghiên cứu, xây dựng đề án thành lập Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông trực thuộc sở (là đơn vị sự nghiệp tự chủ tài chính 100%).

Mục đích thành lập trung tâm này nhằm thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác quản lý, vận hành, khai thác, bảo trì, bảo dưỡng các công trình giao thông và nhiệm vụ khác theo quy định, trong đó có nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư các công trình bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông.

TAGS