Chính quyền - đoàn thể

Hồ sơ thanh toán trực tuyến trong quý I đạt 94,34%

BẢO LÂM 22/03/2024 17:36

Đến nay, Cổng dịch vụ công (DVC) và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh đã kết nối với Cổng DVC quốc gia cung cấp, công khai 1.262 DVC trực tuyến, phục vụ nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh.

Trong quý I/2024, hồ sơ trực tuyến toàn trình đạt 84,41%; TTHC được tích hợp, triển khai thanh toán trực tuyến đạt 43,04%; hồ sơ thanh toán trực tuyến đạt 94,34%.

Báo cáo của UBND tỉnh cho biết, tổng số lượng hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích ở cấp tỉnh đã chuyển giao cho nhân viên doanh nghiệp bưu chính tiếp nhận 85.067 hồ sơ, trong đó trực tuyến 68.572 hồ sơ, chiếm 81%. Tại cấp huyện 127.176 hồ sơ, trong đó trực tuyến 41.119 hồ sơ, lệ 32%.

Hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh được duy trì hoạt động ổn định, tất cả cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã đều được cấp hộp thư điện tử công vụ.

Hệ thống quản lý văn bản Qoffice tập trung đến tất cả cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, kết nối trục liên thông văn bản chính phủ và tích hợp chữ ký số chuyên dùng, phục vụ gửi nhận văn bản điện tử.

Tất cả đơn vị đã thực hiện gửi nhận văn bản điện tử (không kèm bản giấy) đối với hầu hết văn bản thông thường; ứng dụng chứng thư số, chữ ký số được triển khai đến 100% cơ quan nhà nước của tỉnh, từ cấp tỉnh đến cấp xã. Hiện có 25/109 dịch vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP) của tỉnh, đạt 23%.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Hồ sơ thanh toán trực tuyến trong quý I đạt 94,34%
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO