Chính quyền - đoàn thể

Hoàn thiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tại Quảng Nam: Tôn trọng ý kiến cơ sở, tránh rập khuôn, máy móc

N.ĐOAN 28/04/2024 16:22

(QNO) - UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở Nội vụ phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng hoàn chỉnh Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025, tham mưu báo cáo Ban cán sự đảng UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến trước ngày 20/6/2024.

anh-phan-bien-phu-ninh(1).jpg
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Ninh tổ chức hội nghị phản biện dự thảo đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023 - 2025. Ảnh: N.Đ

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành (ĐVHC) trên địa bàn tỉnh, tại Công văn số 2986 ngày 26/4/2024, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao, tăng cường trách nhiệm trong việc theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ liên quan.

Trong đó, tập trung vào các nội dung liên quan đến công tác tài chính; rà soát, đề xuất phương án sắp xếp, xử lý nhà, đất các trụ sở, cơ quan làm việc theo quy định; việc sắp xếp ĐVHC đô thị. Tuyệt đối không để chậm trễ tiến độ do lúng túng về quy trình, thủ tục chuyên ngành và khó khăn, trở ngại về mặt tài chính.

UBND tỉnh lưu ý, trong quá trình tham mưu xây dựng đề án sắp xếp ĐVHC cần lưu ý giải trình các căn cứ đối với các địa phương có yếu tố đặc thù đảm bảo tính đặc thù và tuân thủ 5 nguyên tắc.

Cụ thể, kịp thời ban hành văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện. Thủ tục cần rút gọn để đảm bảo thời gian thực hiện. Các nhiệm vụ chưa cần thiết sẽ tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện. Nhiệm vụ nào không thể thực hiện thì trình cấp thẩm quyền xin ý kiến có thể chuyển sang giai đoạn sau, nhưng phải hạn chế tối đa. Triển khai đồng bộ, song song các bước và đặc biệt phải tôn trọng ý kiến của cơ sở, tránh rập khuôn, máy móc.

UBND các huyện, thành phố có ĐVHC thuộc diện sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025 chỉ đạo các phòng chuyên môn, UBND cấp xã tăng cường, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, quán triệt chủ trương sắp xếp ĐVHC; nội dung tuyên truyền ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu, chú trọng làm rõ các lợi ích của sắp xếp ĐVHC.

Các ngành, địa phương liên quan tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao tại các văn bản chỉ đạo, hoàn thành đúng lộ trình đề ra. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc kịp thời báo cáo, tham mưu UBND tỉnh xin ý kiến cấp có thẩm quyền chỉ đạo giải quyết.

Đối với Sở Nội vụ - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh giao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện Nông Sơn, Quế Sơn tham mưu Phương án sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập khi thực hiện sáp nhập huyện Nông Sơn và huyện Quế Sơn.

Đồng thời, hướng dẫn các địa phương có ĐVHC cấp xã thực hiện sắp xếp xây dựng Phương án sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh hoàn chỉnh nội dung trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cho hợp đồng lao động thuộc diện dôi dư khi sắp xếp ĐVHC cấp huyện giai đoạn 2023 - 2025. Trên cơ sở đó, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban cán sự đảng UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định...

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Hoàn thiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tại Quảng Nam: Tôn trọng ý kiến cơ sở, tránh rập khuôn, máy móc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO