[Infographic] – 5 năm, sắp xếp, ổn định chỗ ở cho 6.905 hộ đồng bào dân tộc thiểu số

TRẦN HỮU - TUYẾT TRINH |

(QNO) – Con số trên được nêu ra trong báo cáo 5 năm (2018 – 2022) thực hiện Chỉ thị 29 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo công tác dân tộc trong tình hình mới của Ban Dân vận Tỉnh ủy.

 

TAGS