[Infographic] - Năm 2023, Quảng Nam phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế trên 9%

MỸ LINH |

(QNO) - HĐND tỉnh khóa X, kỳ họp thứ 12 vừa thông qua Nghị quyết 55 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2023, trong đó đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế GRDP trên 9%.

 
 
 

TAGS