[Infographic] - Phấn đấu tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến, thanh toán trực tuyến tăng tối thiểu 10% so với năm 2022

MỸ LINH - TUYẾT TRINH |

(QNO) - UBND tỉnh ban hành Kế hoạch nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Quảng Nam năm 2023 nhằm thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), gắn với số hóa, hình thành công dân số, doanh nghiệp số trên địa bàn tỉnh.

 

TAGS

100% thủ tục hành chính được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - Ngày 25/7, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 4872 về nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ công (DVC) trực tuyến của tỉnh Quảng Nam năm 2023.

Quy định mức thu phí, lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến

MỸ LINH |

(QNO) - HĐND tỉnh khóa X vừa thông qua Nghị quyết quy định mức thu phí, lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Nâng cao chất lượng cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến

PHƯƠNG THUẬN - VĂN TOÀN |

(QNO) - Chiều 5/6, Bộ TT&TT - cơ quan thường trực Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số tổ chức hội nghị thúc đẩy nâng cao chất lượng cung cấp và sử dụng dịch vụ công (DVC) trực tuyến.

Phê duyệt 1.078 dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện thực hiện toàn trình

VĂN TOÀN |

(QNO) - Ngày 25/5, UBND tỉnh ban hành Quyết định 1059 phê duyệt danh mục dịch vụ công (DVC) trực tuyến đủ điều kiện thực hiện toàn trình và danh mục DVC trực tuyến đủ điều kiện thực hiện một phần trên địa bàn Quảng Nam.