[Infographic] - Quảng Nam đặt mục tiêu chuyển đổi số hướng tới nông thôn mới thông minh

MỸ LINH - TUYẾT TRINH |

(QNO) - Quảng Nam vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình chuyển đổi số (CĐS) hướng tới nông thôn mới (NTM) thông minh giai đoạn 2021 - 2025.

 

TAGS

[Infographic] - Phát triển sản phẩm OCOP để xây dựng nông thôn mới hiệu quả

MỸ LINH - THỤC AN |

(QNO) - Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2021 - 2025 xác định OCOP  là nhiệm vụ quan trọng xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, hiệu quả.

[Infographic] - Phân bổ vốn ngân sách Trung ương thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới

HƯƠNG GIANG |

(QNO) – HĐND tỉnh vừa thông qua Nghị quyết số 04 về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương bổ sung giai đoạn 2021 - 2025 và ngân sách Trung ương năm 2023 (dự phòng) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn Quảng Nam.

[Infographic] – Cụ thể hóa nhiệm vụ “tam nông”

HỒ QUÂN |

(QNO) – UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 1432 nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ trong thực hiện Chương trình số 20 ngày 31/10/2022 của Tỉnh ủy Quảng Nam về thực hiện Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

[Infographic] - Cuối năm 2023, Quảng Nam phấn đấu có thêm ít nhất 80 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu

PV - TUYẾT TRINH |

(QNO) – UBND tỉnh vừa đặt ra các mục tiêu cụ thể cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2023. Theo đó, phấn đấu đến cuối năm 2023, sẽ có thêm ít nhất 15 xã NTM nâng cao, ít nhất 80 thôn đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu.

[Infographic] - Đề xuất phân bổ nguồn vốn đầu tư phát triển thực hiện giảm nghèo bền vững năm 2022

MỸ LINH |

(QNO) - UBND tỉnh vừa có Tờ trình 1339 trình HĐND tỉnh khóa X về phân bổ kế hoạch vốn ngân sách trung ương (nguồn vốn đầu tư phát triển) thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 4 thuộc năm 2022.