Cán bộ, đảng viên Bắc Trà My đồng hành giúp 136 hộ thoát nghèo

NGUYÊN ĐOAN |

Chiều 30.3, UBND huyện Bắc Trà My tổng kết chương trình “Cán bộ, đảng viên huyện Bắc Trà My đồng hành cùng hộ nghèo” giai đoạn 2016 - 2020.

UBND huyện Bắc Trà My cho biết, tổng số hộ nghèo đồng hành giai đoạn 2016 - 2020 là 188 hộ (kể cả số hộ điều chỉnh, bổ sung thay thế sau khi đã thoát nghèo hằng năm). Kết quả thực hiện chương trình, có 105 cơ quan, đơn vị, địa phương được phân công đã giúp đỡ 136 hộ nghèo thoát nghèo (chỉ tiêu UBND huyện giao 118 hộ); còn 52 hộ chưa thoát nghèo thuộc diện hộ già yếu, không có lao động, thiếu kinh nghiệm làm ăn.

Nhìn nhận mặt hạn chế, UBND huyện cho rằng, một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa quan tâm đến chương trình, các hoạt động còn mang tính hình thức, ít chú trọng hỗ trợ hộ nghèo về kinh nghiệm sản xuất, định hướng phát triển kinh tế gia đình, đào tạo nghề giải quyết việc làm để có thu nhập ổn định. Công tác kiểm tra việc khảo sát hộ đồng hành tại một số địa phương chưa sâu sát nên để xảy ra tình trạng nhiều hộ xét chọn tham gia chương trình không đúng với tiêu chí, yêu cầu, nội dung đề ra. Một số hộ nghèo được đồng hành giúp đỡ còn trông chờ, ỷ lại các đơn vị đồng hành, chưa có kế hoạch, suy nghĩ, tính toán hợp lý trong chi tiêu và định hướng công việc trong tương lai…

TAGS