Đến năm 2030, doanh thu của HTX tăng khoảng 5-6%/năm

CHÂU NỮ |

(QNO) - Quảng Nam phấn đấu đến năm 2030, doanh thu bình quân của hợp tác xã (HTX) tăng khoảng 5-6%/năm; thu nhập bình quân của người lao động trong HTX tăng khoảng 3-5%/năm; lãi bình quân của HTX tăng khoảng 3-5%/năm.

Liên minh HTX tỉnh tổ chức nhiều hoạt động để phát triển kinh tế tập thể. Ảnh: C.N
Liên minh HTX tỉnh tổ chức nhiều hoạt động phát triển kinh tế tập thể. Ảnh: C.N

UBND tỉnh vừa xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình số 21 ngày 31/10/2022 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 20 ngày 6/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.

Kế hoạch đặt mục tiêu phát triển kinh tế tập thể năng động, hiệu quả, bền vững cùng với kinh tế nhà nước trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân với nhiều mô hình hợp tác, liên kết trên cơ sở tôn trọng bản chất, giá trị và nguyên tắc của kinh tế tập thể, thu hút ngày càng nhiều nông dân, hộ gia đình, cá nhân và tổ chức tham gia.

Cụ thể, đến năm 2030, toàn tỉnh thành lập mới khoảng từ 450 - 600 tổ hợp tác, 300 - 400 HTX, 7 liên hiệp HTX. Các tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX thành lập mới hoạt động ổn định, hiệu quả.

Doanh thu bình quân của HTX tăng khoảng 5-6%/năm; thu nhập bình quân của người lao động trong HTX tăng khoảng 3-5%/năm; lãi bình quân của HTX tăng khoảng 3-5%/năm. Đảm bảo khoảng 60-70% tổ chức kinh tế tập thể hoạt động đạt loại khá, tốt; trong đó, có khoảng 50% tham gia sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị.

Khoảng 30% HTX ứng dụng công nghệ cao, thực hiện chuyển đổi số trong quản lý, sản xuất, kinh doanh.

Đến năm 2045, phấn đấu tăng dần số lượng tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX và nâng cao tỷ lệ người dân tham gia tổ chức kinh tế tập thể; đồng thời, đảm bảo tính hiệu quả trong hoạt động.

Bảo đảm khoảng 90% tổ chức kinh tế tập thể hoạt động đạt loại tốt, khá; trong đó, có khoảng 70% tham gia liên kết sản xuất theo các chuỗi liên kết.

Các tổ chức kinh tế tập thể áp dụng công nghệ, nhất là chuyển đổi số vào hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ và quản lý.

TAGS