Thành lập Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - Ngày 24.8, UBND tỉnh ban hành quyết định thành lập Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Quảng Nam năm 2021.

Chủ tịch hội đồng là ông Ngô Tấn - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT, Ủy viên Thường trực Ban chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh giai đoạn 2021 - 2025. Ngoài ra còn có 2 phó chủ tịch hội đồng, 6 ủy viên, 15 thành viên tổ tư vấn giúp việc.

Hội đồng có trách nhiệm ban hành quy chế đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2021 phù hợp với các quy định hiện hành; tổ chức đánh giá, phân hạng các sản phẩm theo đúng quy định.

TAGS