Thực hiện có hiệu quả Chương trình OCOP

H.QUANG |

UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai nhiều nhiệm vụ để tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình OCOP năm 2023. 

Cụ thể, Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan triển khai toàn diện các nội dung Chương trình OCOP năm 2023; tham mưu UBND tỉnh trong công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện chương trình; hướng dẫn các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện các nội dung theo kế hoạch được duyệt.

Khẩn trương rà soát, lựa chọn, lập danh sách các chủ thể, sản phẩm được các địa phương đăng ký, tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình OCOP năm 2023.

Tham mưu tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, truyền thông trên các phương tiện báo, đài… chú ý đa dạng về hình thức, trong đó tiếp tục phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan khảo sát, lập kế hoạch lắp đặt một số pano ngoài trời để quảng bá về Chương trình OCOP; tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức công tác đánh giá, phân hạng sản phẩm ở cấp tỉnh...

Đối với Sở Công Thương, UBND tỉnh yêu cầu đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu sản phẩm OCOP; thông tin thị trường trong nước và quốc tế liên quan đến sản phẩm OCOP; phối hợp với các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý thị trường, kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định các loại hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng hóa không rõ nguồn gốc.

Năm 2023, xây dựng kế hoạch tổ chức ít nhất 3 hội chợ chuyên về sản phẩm OCOP tại các thành phố lớn như Đà Nẵng, TP.Hồ Chí Minh, Hà Nội; ít nhất 2 hội chợ trong tỉnh tại Hội An và Tam Kỳ... 

TAGS